FinansNyhet

Andra friande domen för Allra-cheferna

Alexander Ernstberger. Foto: Olof EhrsAlexander Ernstberger. Foto: Olof Ehrs
Alexander Ernstberger. Foto: Olof Ehrs
Publicerad

Alexander Ernstberger och två kollegor på Allra frias i målet som rör misstänkt skatte- och bokföringsbrott.

Per Agerman

Stockholms tingsrätt meddelade på torsdagen dom i del två av den stora Allra-processen. Det handlar om ett åtal mot tre Allra-chefer som misstänks för skatte- och bokföringsbrott. Men tingsrättens dom blev återigen ett bakslag för Ekobrottsmyndigheten.

De före detta Allra-cheferna Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Johan Bergsgård frias på alla punkter. Det gäller även för en fjärde person som var åtalad för medhjälp. Tingsrätten avskriver också åklagarens krav på näringsförbud och företagsbot.

Åtalet gäller ett optionsavtal från 2012 som enligt åklagarsidan ska ses som en förtäckt inkomst på 8,2 miljoner kronor som överförs från Allra-grundarna till Johan Bergsgård. Försvaret hävdar motsatsen och får stöd av tingsrätten:

Annons

”Sammantaget finner tingsrätten att åklagaren inte styrkt att det omstridda optionsavtalet var en efterhandskonstruktion som syftade till att undvika inkomstskatt”.

Försvaret har bland annat förlitat sig på dokumentation som e-post och avtal framtagna av Grant Thornton från tidpunkten. Enligt tingsrätten väger detta tungt:

”Johan Bergsgård har alltså kontaktat professionella rådgivare för att försäkra sig om att aktuella ändringar i optionsavtalet skedde på ett korrekt sätt. Enligt tingsrätten har åklagaren inte motbevisat hans påstående om att han förlitade sig på deras bedömning, vilket innebär att han handlat utan uppsåt till ett eventuellt skatteundandragande. Åtalet mot honom avseende grovt skattebrott ska därför ogillas.”

Annons

Tingsrätten noterar att åklagarsidan inte förhört den konsult på revisionsbyrån som tog fram avtalet.

I och med att skattedelen av åtalet faller kan det heller inte bli tal om något bokföringsfel som kan ligga till grund för ett bokföringsbrott, enligt tingsrätten.

– Domen visar ännu en gång att Ekobrottsmyndigheten processar på personliga uppfattningar och spekulationer vilket tydligt avspeglas i domen. När åtalet väl prövas i domstol har de inget på fötterna, säger Alexander Ernstberger till Realtid.

Annons

Dagens dom kan överklagas.

I den första delen av Allra-målet, som slutade med friande tingsrättsdom förra året, är det inplanerat en ny rättegång i hovrätten från och med slutet på mars. Innan dess var det också tänkt att tvisten mellan Skatteverket och flera av Allra-cheferna skulle prövas i förvaltningsrätten men denna rättegång ställdes nyligen in med kort varsel på Skatteverkets begäran.

 

 

Annons