Konjunktur

Andersson: "Vi ser tecken på återhämtning"

I Sverige väntas BNP falla med 6 procent i år. Det visar Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos som finansminister Magdalena Andersson presenterar i dag.

Publicerad 2020-06-18

BNP ökade svagt med 0,1 procent (säsongsrensat) under första kvartalet, men indikatorer tyder på ett kraftigt fall under andra kvartalet, enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet.

– Jämfört med den senaste prognosen i vårpropositionen har vi reviderat ned tillväxtprognosen för Sverige, men mindre än vad vi befarade. Vi ser nu tecken på viss återhämtning, säger finansminister Magdalena Andersson.

En kraftig nedgång i efterfrågan gör att sysselsättningsgraden bedöms falla. Arbetskraftsdeltagandet faller också men betydligt mindre. Finansdepartementetn beräknar att arbetslösheten landar på 9,3 procent i år.

Systemet med korttidspermittering väntas motverka en annars ännu större nedgång i sysselsättningen, eftersom det gör det möjligt för företag att behålla personal i högre utsträckning.

Den djupa ekonomiska nedgången som förutspås 2020 leder till försvagade offentliga finanser. Underskottet beräknas bli 371 miljarder kronor i år, vilket främst beror på de vidtagna åtgärderna men också på att skatteintäkterna minskar till följd av lägre ekonomisk aktivitet.

Platsannonser