Anders Uddén i konkurs
QV Invest och QV Svensk Hälsa är i konkurs. Foto: EBM
Juridik

Anders Uddéns skuldnota: 113 miljoner kronor

Skulderna från arga och besvikna obligationsinnehavare tynger Anders Uddéns konkursbo med drygt 71 miljoner kronor och det kan bli mer. Dessvärre kan inte borgenärerna räkna med utdelning från konkursen.

Uppdaterad 2018-01-17
Publicerad 2018-01-17

Anders Uddén, som skrev under borgensåtagande för tre obligationslån, i nu konkursade QV Invest och QV Svensk hälsa, försattes i personlig konkurs i slutet av november. Nu har konkursförvaltare Stefan Christensson sammanställt en konkursbouppteckning.

De totala skulderna i boet uppgår till 113.370.701 kronor. Av dessa uppgår de prioriterade skulderna till 8.043.180,77 kronor där Swedbank står som största borgenär. Dels rör det ett bolån som togs tillsammans med hans hustru med en bostadsrätt på Mariatorget i Stockholm som säkerhet. Konkursförvaltaren noterar dock att Anders Uddéns hälft kan ha gått till hustrun vid en bodelning för ett år sedan. Detta är dock under utredning.

De oprioriterade skulderna uppgår därmed till 105.327.520,23 kronor. Totalt 112 stämningar har riktats mot Anders Udden efter borgenärsåtagandet i QV Svensk Hälsas företagsobligation. Obligationsinnehavarna som har vänt sig till Stockholms tingsrätt står därmed som borgenärer till 71.607.088 kronor. Därutöver finns det 25 obligationsinnehavare i borgenärsförteckningen där stämning inte hann utfärdas innan konkursutbrottet (därav är fordran oklar) och 2 borgenärer där fordringarna (om 2.622.693 kronor) är tvistiga.

Skatteskulderna uppgår till 13.714.409 kronor.

Av de oprioriterade skulderna finns även en skuld till Acacia Finans som fått rätt i en skiljedom till 8.254.544 kronor samt en skuld till Nordiska Kreditmarknadsbolaget efter ett borgensåtagande för QV Invest räkning i februari 2015.

Tillgångarnas i konkursboet uppgår till 877.599,03 kronor. Bland tillgångarna finns ett värdepappersinnehav i Papilly, vilken enligt ett depåutdrag från Swedbank ska vara värt 760.698,64 kronor. Aktierna och teckningsrätterna i Greenleef Medical är noterade med 0 kronor i beräknat värde.

Konkursförvaltare Stefan Christensson skriver i en notering längst ned på konkursbouppteckningen att ”endast fordringsägare med förmånsrätt enligt 4 § FRL torde påvisa viss utdelning ur pantsatt egendom”. Detta betyder alltså att Swedbank som i detta fall har en prioriterad skuld på Anders Uddén, kan räkna med viss utdelning. Övriga borgenärer kan inte räkna med att få ut någon utdelning från denna konkurs.

Platsannonser