Finans

AMF öppna för att köpa aktier i EQT

Investors storägare AMF öppnar för att köpa EQT-aktier. ”Vi tittar på detta med stort intresse”, säger Anders Oscarsson, aktiechef på AMF.

Uppdaterad 2019-09-03
Publicerad 2019-09-03

I samband med EQT:s notering ska riskkapitalbolaget genomföra en nyemission om drygt 5 miljarder kronor. Värdet på aktierna vid noteringen är ännu inte spikat. EQT:s 19 aktiva fonder har i dag 40 miljarder euro i förvaltat kapital. 

Per Strömberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och expert på riskkapital, berättade i går att det troligtvis är institutionella investerare som går in som nya ägare vid nyemissionen.

AMF, som äger 4,6 procent av kapitalet och 8,3 procent av rösterna i Investor, uppger för Realtid att EQT-noteringen är intressant.

– Vi tittar på detta med stort intresse, och är öppna för att köpa aktier om priset blir det rätta, säger Anders Oscarsson, aktiechef på AMF.

Alecta, som äger 6,3 procent av kapitalet och 3 procent av rösterna i Investor, är dock mer hemlighetsfulla om huruvida pensionsbolaget kan tänka sig att handla i EQT vid noteringen.

Hur tror ni, som ägare av Investor, att noteringen påverkar Investor?
– Vi ser ingen större påverkan på Investor förutom att de får en officiell marknadsvärdering på sitt innehav i EQT. De flesta analytiker har dock redan egna estimat på EQTs värde, säger Bo Selling, aktiechef på Alecta.

Han tror heller inte att börsnoteringen har någon ”egentlig påverkan på Alectas innehav i Investor”.

Familjen Wallenbergs Investor var med och grundade EQT 1994 och har sedan start också varit en viktig sponsor av EQT:s fonder. I ett pressmeddelande har Investor skrivit att man står bakom börsintroduktionen av EQT och att man medverkat i renodlingen av riskkapitalbolaget under det senaste året efter riskkapitalbolagets officiella uttalande om planerna för en börsnotering.

Investor har även under perioden ökat sitt ägande i bolaget från 19 till 23 procent. Investor har även en möjlighet att investera upp till 3 procent i framtida resta fonder på så kallad carry free basis samt ha fortsatt rätt till viss del av vinstdelningen i fonder som Investor sedan tidigare har investerat i som sponsor, framgår det av pressmeddelandet.

Investor skriver även att bolaget nu kommer att sälja en begränsad andel av sitt innehav i EQT AB i samband med börsintroduktionen för att bidra till en så kallad free float av aktien i EQT AB om cirka 20 procent. 

EQT.s erbjudandet väntas alltså motsvara cirka 20 procent av det totala antalet aktier i EQT, vilket inkluderar nyemitterade aktier och aktier som säljs av befintliga aktieägare. 

Platsannonser