Finans

AMF ökar avkastningen

Pensionsjätten AMF levererade en totalavkastning på 7,9 procent under 2017.

Publicerad 2018-02-13

AMF rapporterar en totalavkastning på 7,9 för perioden januari-december 2017. Det kan jämföras med 7,3 procent för 2016.

Solvensgraden ökade till 196 procent, jämfört med 190 procent under 2016. (Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.)

AMF:s förvaltningskostnader för traditionell försäkring låg under perioden på 11 öre per 100 kronor i förvaltat kapital, jämfört med 12 öre under fjolåret.

– Året som gått var ännu ett positivt år för AMF:s runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning på 7,9 procent, sänkte våra genomsnittliga kostnader per kund från 164 till 156 kronor och stärkte våra möjligheter att stå stadigt även i händelse av en mer turbulent ekonomisk utveckling. Det här var även första året då ett stort antal av våra sparare fullt ut fick ta del av de omfattande förenklings- och förbättringsarbete som vi genomförde förra året, vilket öppnade för att vi kunde halvera snittavgiften för våra kärnkunder, säger Johan Sidenmark, vd AMF, i en kommentar till rapporten.

Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 8,5 procent och 6,7 procent under de senaste tio åren.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 126 miljarder kronor, en ökning från 120 miljarder kronor året dessförinnan. En majoritet av fonderna levererade över sina jämförelseindex.

– Våra fastighetsinvesteringar levererade en mycket fin avkastning, och även våra svenska och utländska aktier gick starkt. Vi jobbar under året för att stärka vår förmåga att bättre kunna investera i och förvalta tillgångar utanför de traditionella tillgångsslagen, för att säkerställa en konkurrenskraftigt långsiktig avkastning till våra pensionssparare även i händelse av ett tuffare marknadsläge. Att vi tagit ytterligare steg i den riktningen känns extra bra givet den turbulenta inledningen på året, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef på AMF.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 596 miljarder kronor.

Platsannonser