Thomas Flodén. Foto: AMF
Finans

AMF investerar 5 miljarder i svenska företag

"Som stor ägare har vi såväl ett ansvar som ett intresse av att säkerställa att våra bra och långsiktigt livskraftiga bolag finns kvar och är konkurrenskraftiga även när pandemin är över," säger AMF:s kapitalförvaltningschef Tomas Flodén.

Uppdaterad 2020-04-08
Publicerad 2020-04-08

I första hand kommer AMF att arbeta med de bolag där AMF är långsiktig ägare sedan tidigare. AMF är dock öppna för att gå in med kapital även i andra bolag tillsammans med deras nuvarande ägare eller andra investerare.

Investeringshorisonten i de stora svenska pensionsbolagen motsvarar det långa tidsperspektiv som de inbetalda pensionspremierna ska förvaltas över. Historiskt har förvalsbolagen inom den kollektivavtalade tjänstepensionen lyckats väl med att överbrygga historiska tillgångsprisfall på de finansiella marknaderna tack vare deras möjligheter att investera i olika former av tillgångar som aktier, obligationer, fastigheter och infrastruktur. De har också en handlingsfrihet att kliva in och ur dessa tillgångar baserat på deras långsiktiga möjlighet att skapa avkastning.

AMF är idag långsiktig ägare i ett 30-tal svenska bolag, såväl noterade som onoterade. Pandemin innebär stora påfrestningar för många bolag. Det finns dock en tid efter pandemin.

– Som stor ägare har vi såväl ett ansvar som ett intresse av att säkerställa att våra bra och långsiktigt livskraftiga bolag finns kvar och är konkurrenskraftiga även när pandemin är över. För våra pensionssparare är det viktigt att vi ser till att de värden som finns i dessa bolag finns kvar och växer även om ett, två och tjugo år, säger Tomas Flodén kapitalförvaltningschef AMF i en skriftlig kommentar.

AMF kommer därför i ett första steg investera upp till 5 miljarder kronor i livskraftiga svenska bolag i form av nytt eget kapital. Primärt kommer AMF att arbeta med de bolag där man är långsiktig ägare sedan tidigare. AMF är dock öppna för att gå in med kapital även i andra bolag tillsammans med deras nuvarande ägare eller andra investerare.

– Det är våra pensionssparares intressen av bra och trygga pensioner som vi värnar genom att säkerställa att livskraftiga bolag nu inte går under, säger Tomas Flodén. Pandemin påskyndar samtidigt i vissa fall en redan påbörjad förändring av ekonomin i stort. Alla bolag kommer inte att vara livskraftiga när den är över. Vi har ett ansvar gentemot våra pensionssparare att säkerställa att deras pensionspengar bara investeras där de långsiktigt har möjlighet att växa, säger Tomas Flodén kapitalförvaltningschef AMF.

AMF är idag ett av Sveriges mest välkapitaliserade pensionsbolag, och har trots turbulensen på de finansiella marknaderna fortsatt att investera under våren. I närtid har AMF till exempel skjutit till 140 miljoner kronor till Stena Renewable för utbyggnaden av den svenska vindkraften och 280 miljoner kronor till MatHem för deras expansion av verksamheten. AMF har även ökat sitt ägande i Scandic Hotels till över 15 procent av bolaget.

– När vi investerar i bolag i kristider, såväl som när konjunkturen är mer gynnsam, gör vi det eftersom vi tror att det är långsiktigt bra för våra sparare, och har potential att bidra till att de får bättre och tryggare pensioner över tid, säger Tomas Flodén.

Platsannonser