AMF Fonder, med vd Jonas Eliasson, kommer i december att lansera en ny aktiefond i tillväxtländer med fokus på hållbarhet, med så kallad systematisk eller modellbaserad förvaltning. Foto: Olof Swahnberg
AMF Fonder, med vd Jonas Eliasson, kommer i december att lansera en ny aktiefond i tillväxtländer med fokus på hållbarhet, med så kallad systematisk eller modellbaserad förvaltning. Foto: Olof Swahnberg
Fonder

AMF Fonder lanserar hållbar fond med systematisk förvaltning

Jonas Eliasson, vd på AMF Fonder, spår fortsatt konsolidering av den svenska fondmarknaden men räknar inte med att ta aktiv del. Fondbolaget satsar på organisk tillväxt och kommer att lansera en aktiefond med inriktning mot hållbara bolag i tillväxtmarknader. 

Publicerad 2019-10-28

AMF Fonder är Sveriges sjunde största fondbolag med ett förvaltat kapital på drygt 140 miljarder kronor. AMF ägs av LO och Svenskt Näringsliv och har inte något vinstintresse utan tanken är att låga avgifter och hög avkastning ska gynna kundernas pensioner. 

Mer förvaltat kapital gynnar kunderna eftersom stordriftsfördelar ökar fondbolagets vinst, vilket gör det lättare att hålla låga avgifter. Men det ömsesidiga ägandet, som innebär att vinsten går tillbaka till spararna, bidrar till att AMF Fonder inte planerar att ta en aktiv del på köpsidan när konsolideringen av den svenska fondmarknaden väntas fortsätta, uppger Eliasson. 

– Vi har inget behov i dagsläget av att förvärva, det är inget vi tittar på. Vi växer organiskt, har konkurrenskraftiga förvaltningsavgifter och en bra marknadsandel, säger Jonas Eliasson.

Eliasson räknar med fortsatt konsolidering av svensk fondmarknad, drivet bland annat av att ökade regleringar innebär högre kostnader. Omgörningen av Pensionsmyndighetens fondtorg, som ställer krav bland annat på tre års historik och minst 500 miljoner kronor i förvaltat kapital, har redan bidragit till konsolideringen. 

– Jag tror att konsolideringen fortsätter men hoppas att även mindre fondbolag kommer finnas kvar för att öka valmöjligheterna för spararna, säger Jonas Eliasson. 

AMF Fonder bedriver huvudsakligen aktiv förvaltning där det till stor del handlar om fundamental analys och att följa bolagen nära, enligt Jonas Eliasson. 

En viktig del av den aktiva förvaltningen är ägarstyrningen, där AMF Fonder samarbetar med AMF Pension. Det gör att de tillsammans får större påverkan med sammanlagt runt 650 miljarder kronor i förvaltat kapital. Ägarstyrningen innebär konkret bland annat deltagande på börsnoterade företags stämmor och i valberedningar. Exempel på frågor som prioriteras i ägarstyrningen är jämnare könsfördelning i styrelser och ledningsgrupper, mångfald och klimatfrågor, allt för kundernas och andelsägarnas bästa. 

Hållbarhet är också viktigt för AMF Fonder i sin kapitalförvaltning. I december kommer fondbolaget att lansera en ny aktiefond i tillväxtländer med fokus på hållbarhet. Fonden kommer, enligt Eliassons bedömning, att ha en hög rating när det gäller hållbarhet hos Morningstar. Förvaltningen kommer ske enligt så kallad systematisk eller modellbaserad förvaltning. Det innebär att fondbolaget kommer att lägga in olika parametrar för urval av bolag och modellen kommer sedan att ge förslag till de två förvaltarna om vilka bolag som ska köpas och säljas. 

– Vi förväntar oss att den kommer ha över någon miljard kronor inom ett år, säger Jonas Eliasson.

Avgiften kommer att ligga på 0,4 procent per år, vilket är i nivå med övriga aktiefonder hos AMF Fonder och som Jonas Eliasson beskriver som konkurrenskraftigt för en aktivt förvaltad fond. 

AMF Fonder har relativt få anställda med tanke på fondstorleken, 24 anställda varav tio förvaltare, vilket bidrar till relativt låga avgifter. En del funktioner är outsourcade, som ekonomi och drift av IT-plattformar till moderbolaget samt compliance till en advokatbyrå. 

– Vi sätter spararna främst och levererar aktiv förvaltning till låga avgifter, det är vårt koncept. Om vinsten ökar i fondbolaget ser vi möjligheten att fortsätta sänka avgifterna, vilket vi historiskt gjort successivt, säger Jonas Eliasson. 

AMF Fonder ger varje år ut en fondavgiftsrapport som visar en mångårig trend med generell prispress. 

– Vi ser en trend där spararna väljer de lite billigare fonderna, det är ett budskap som börjar komma fram att det är viktigt med låga avgifter eftersom avgifterna gröper ur sparkapitalet över tid, säger Jonas Eliasson.

En annan trend inom fondmarknaden är att modellbaserad förvaltning ökar i omfattning, vilket AMF Fonder alltså själva kommer att använda sig av i sin nya fond. 

Han räknar också med att indexnära förvaltning fortsätter att öka i betydelse. I Sverige står indexnära fonder för knappt 20 procent av det totala kapitalet i aktiefonder och ett rimligt riktmärke på längre sikt är USA som har ungefär hälften av kapitalet i indexnära förvaltning, enligt Jonas Eliasson. 

– Men samtidigt som det ökar kommer det finnas en efterfrågan på aktiva förvaltare som inkluderar aktiv ägarstyrning och hållbarhetsaspekter, säger Jonas Eliasson.  

Robotrådgivning och mer individanpassade fondlösningar räknar han också med kommer att öka framöver. 

– Även om robotrådgivning och automatiserad fondförvaltning inte gått så fort som vissa trodde så tror jag det är något som kommer alltmer. Jag ser oss som en bra leverantör med starkt varumärke, bra produkter och låga avgifter som kan ta oss in även i dessa typer av strukturer. 

Platsannonser