Fonder

AMF Fonder in på nya fondtorget

 Pensionsmyndigheten har nu gett AMF Fonder klartecken om medverkan på det nya fondtorget, efter regeländringarna som infördes den 1 november förra året.

Publicerad 2019-03-04

I samband med regeländringarna  var AMF Fonder ett av de 70 fondbolag som ansökte om att få vara valbara på torget. Pensionsmyndigheten granskar under våren alla ansökningar och meddelar efterhand vilka som godkänns. Nu har AMF Fonder fått positiva besked.

– Det är glädjande att våra fonder blivit utvalda till det nya fondtorget hos Pensionsmyndigheten. Vi kommer att fortsätta förvalta fonderna på bästa sätt och hålla fondavgifterna låga. Jag hoppas nu att spararna ger oss fortsatt förtroende att ta hand om deras premiepension, säger Jonas Eliasson, vd AMF Fonder.

Tolv av AMF Fonders tretton fonder fanns med i ansökningsprocessen och blev godkända. Den utestående, AMF Företagsobligationsfond, startades först hösten 2018 vilket ger den för kort fondhistorik för att kunna kvalificera sig.

 

Platsannonser