Fem amerikanska hedgefonder ska ha påverkat kursen i Fingerprint Cards B aktie under en längre tid
Börs

Amerikanska hedgefonder pekas ut i förundersökningen

Realtid kan avslöja att det är fem amerikanska hedgefonder som pekas ut i förundersökningen kring Fingerprint. Enligt anmälan ska fonderna – systematiskt och i samverkan – ha påverkat börskursen i Fingerprint Cards B aktie under en längre tid.
 

Uppdaterad 2017-01-19
Publicerad 2017-01-19

Realtid.se har läst delar av den omfattande anmälan som ligger till grund för brottsutredningen som inletts av Ekobrottsmyndigheten. Anmälan omfattar brottsmisstanke om otillbörlig marknadspåverkan som skett genom omfattande internhandel och falska volymorder som makuleras innan avslut sker.

Det är i handeln med Fingerprint Cards B aktie som de misstänkta manipulationerna ska ha förekommit, enligt anmälan. Vice chefsåklagare Jan Tibbling på Ekobrottsmyndigheten beslutade i förrgår att inleda en förundersökning.

– Just nu är det inga misstänkta utpekade men det finns anledning att närmare utreda handeln i den här aktien under en viss period. Perioden omfattar januari till december 2016, berättade vice chefsåklagare Jan Tibbling.

Realtid.se kan dock avslöja att det är fem amerikanska hedgefonder som pekas ut i anmälan. Enligt anmälan ska fonderna i samverkan ha påverkat börskursen i Fingerprint Cards B aktie. Påverkan har varit systematisk, koordinierad och den ska ha skett under en längre tid.

Materialet i anmälan är mycket omfattande och avancerat till sin natur och EBM utreder misstankarna i samarbete med Finansinspektionen.

– Vi har begärt biträde av Finansinspektionen för att stärka upp marknadskunnandet, det här är ett väldigt komplext ärende. Och det kommer säkert kräva samverkan över landsgränser, konstaterade vice chefsåklagare Jan Tibbling i samband med att förundersökningen inleddes.

Hedgefonderna ska bland annat tillämpat makulerande av volymorder, så kallad Spoofing. De har använt den strategin på Stockholmsbörsen i syfte att vilseleda (och skrämma) samt undersöka hur en större aktiepost kan påverka kursen i en viss riktning; på så vis har de kunnat lura övriga aktörer att antingen sälja eller dra tillbaka sina order. Förfarandet genomförs genom tillgång till DMA (Direct Market Access), det vill säga att fonderna själva elektroniskt kunnat lägga och makulera order direkt på börsen.

Spoofingen har, enligt anmälaren, varit som mest frekvent vid börsens öppning och stängning och för att underbygga detta påstående har Ekobrottsmyndigheten bland annat försetts med videolänkar där kursrörelserna är filmade.

Anmälaren påpekar att denna typ av manipulation sker även fortlöpande under handelsdagen i de flesta noterade bolag. Och tillägger att ”Börsen vill inte ta itu med Spoofing för att det sannolikt skulle innebära mindre volymer och därmed mindre intäkter för NASDAQ”.

Enligt anmälan ska Hedgefonderna systematiskt varit ute efter att skapa oro bland småsparare genom att lägga ut stora säljposter under auktionstid (innan börs-öppning samt innan börs-stängning) för att se hur långt ner kursen kan drivas. På så vis kan de även få andra aktörer att sälja i panik eller lägga in köporder på falskt orderdjup. Dessa order plockas vanligtvis bort innan auktionen är slutförd.

Anmälan innehåller flera konkreta exempel som anmälaren hävdar är uppenbara fall av Spoofing. Vissa uppgifter i den kursiverade texten nedan är borttagna av hänsyn till den pågående brottsutredningen.

Ett exempel på uppenbara fantom-order i slut callen för att påverka prisbilden. Notera senast betalt 88,50 SEK och 956 265 aktier lägges ut till salu på 82 SEK. Öppningscallen och slut callen är ett auktionsförfarande där slutidentitet inte kommer till känna förrän avslut sker, om ens då. Detta ger upphov till otillbörlig marknadspåverkan. Detta faktum skapar ett fulspel där syftet är att lura och missleda andra aktörer.

Både öppnings- och stängningscall systemet uppmuntrar till manipulation då det är fullständigt anonymt, och ett avslutspris fastställes av en skapad utbud- och efterfrågesituation där order kan makuleras utan några påföljder.

Anmälaren hävdar vidare att Stockholmsbörsens auktionsförfarande bidrar till otillbörlig marknadspåverkan, börsen hävdar att köpare och säljare ”ska känna av varandra” i samband med öppning och stängning av börsen. När börsen öppnar kan det finnas ett syfte med förfarandet, menar anmälaren, ”det är ju en ny dag” men vid stängnings-callen ”är det nonsens” då ju aktien har handlats hela dagen. Anmälaren är mycket kritisk till Stockholmsbörsens agerande som anmälaren menar ”nästintill gjort Spoofing legitim genom sitt agerande och introduceringen av det ”nya” öppnings- och stängnings-auktionsförfarandet som dessutom skapar möjligheter och gör Spoofingen legitim”.

Här är ytterligare ett exempel på ett fall av Spoofing, enligt anmälaren. Vissa uppgifter i den kursiverade texten är borttagna av hänsyn till den pågående brottsutredningen.

14% av totala dagsvolymen läggs upp på säljsidan i slutcallen. 
De två sista blocken på 248 378 st. aktier samt 247 476 st. aktier läggs ut till försäljning. Detta motsvarar 14 % av dagens omsättning. Dessa block läggs ut i syfte att avskräcka köpare och därmed pressa kursen.

Ekobrottsmyndigheten vill inte av hänsyn till förundersökningssekretessen kommentera utredningen vidare.

 

Platsannonser

Logga in