M&A

Ambea köper Resursteam

Köpeskillingen uppgår till 194 miljoner kronor.

Publicerad 2017-05-22

Ambea köper Resursteamet, en Stockholmsbaserad aktör inom främst daglig verksamhet för personer med förvärvad eller medfödd kognitiv funktionsnedsättning.

Köpeskillingen, som finansieras genom kontanta medel uppgår vid förvärvstidpunkten till 194 miljoner kronor inklusive en övertagen nettoskuld om 6 miljoner.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Resursteamet har 25 dagliga verksamheter, tre logopedmottagningar och en rehabverksamhet för barn. Resursteamet i Stockholm, inklusive dotterbolag, har cirka 750 omsorgstagare och cirka 320 medarbetare. Omsättningen i de köpta bolagen 2016, proforma, uppgick till 161 miljoner kronor och ebita-resultatet till cirka 23 miljoner.

Platsannonser