Fastigheter

Amasten sneglar på notering på mid cap efter miljardförvärv

Amasten, med vd Jan-Erik Höjvall, förvärvar fastighetsbolaget Urbano med ett fastighetsvärde om cirka 3 miljarder kronor från Ica-handlarnas Förbund Finans. Nu sneglar Amasten på notering på mid cap.

Publicerad 2019-05-06

Fastighetsbolaget Amasten har i dag ingått en avsiktsförklaring med Ica-handlarnas Förbund Finans om att förvärva Urbano med betalning genom nyemitterade aktier i Amasten.

Urbano äger, genom dotterbolag, en fastighetsportfölj bestående av bostadsfastigheter i Nyköping, Nynäshamn, Upplands Väsby, Örebro, Växjö och Gävle om cirka 2 600 lägenheter med ett fastighetsvärde per 31 mars 2019 om cirka 3 miljarder kronor, framgår det av pressmeddelandet. Amasten förvärvar aktierna i Urbano för en köpeskilling om 978 500 000 kronor. 

– Det är ett bra bostadsbestånd med över 90 procent bostäder. Det är delvis helt nyrenoverat och delvis finns det renoveringsmöjligheter. De ligger i bra och trygga bostadslägen och det är ett väldigt bra komplement till vårat bestånd, säger Jan-Erik Höjvall, vd på Amasten.

Hur länge har ni tittat på detta?
– Idén kanske komt sena hösten, ungefär för ett halvår sedan, men förhandlingarna har bara hållit på i några månader.

Urbano genomför en vinstutdelning inför Amastens förvärv så att konsoliderat eget kapital i Urbano med dotterbolag motsvarar köpeskillingen vid förvärvstidpunkten, framgår det av pressmeddelandet. Parternas avsikt är att Amasten ska överta Urbanos externa finansiering om cirka 1,8 miljarder kronor.

Det framgår även att Amasten enligt avsiktsförklaringen ska äga rätt att kvitta köpeskillingen mot 190 miljoner nyemitterade A-aktier, vilka således ska emitteras till en teckningskurs om 5,15 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar 95,1 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen som bolagets stamaktier har handlats till på Nasdaq First North Premier Stockholm under de närmaste trettio handelsdagar.

Tillträde förväntas ske den 1 juli 2019.

Ni blir ett större fastighetsbolag, vad kan aktieägarna förvänta sig?
– Det är klart att vi nu är så stora att vi kan ansöka om notering på mid cap, om vi vill. Därmed är det inte sagt att vi ska göra detta men det finns möjlighet. Det sneglar vi på och det är intressant för aktieägarna också eftersom vi då får en handelsplats som är större.

I och med transaktionen får Amasten en ny största aktieägare, Ica-handlarnas Förbund Finans, med ett innehav motsvarande upp till cirka 46,4 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget och upp till cirka 46,5 procent av det totala antalet utestående röster i bolaget. 

I dagsläget, inför årssrtämman som ska äga rum den 16 maj, är det dock inte aktuellt med några förändringar i styrelsen, uppger Jan-Erik Höjvall men menar att det kan bli aktuellt längre fram med ändringar i styrelsen.

– Ica handlarna är en stark partner och är starka i Sverige. De har en stark balansräkning och har bra resultat. Det är bra att få så starka ägare till bolaget som också kommer att vara aktiva i framtiden.

Det kommer inte bli några övriga förändringar i Amasten.

– Vi koncentrerar oss på bostadsfastigheter i tillväxtstäder. Alla dessa fastigheter ligger i tillväxtorter så det kompletterar vårt bestånd på ett bra sätt. Vi kommer att ha ett bostadsbestånd över 80 procent i bolaget när vi slår i hop dessa bolag.

– Det här skapar möjligheter till oss. 

Sammanslagningen av Amasten och Urbano skapar en väsentligen större noterad fastighetskoncern med ett gemensamt fastighetsbestånd innefattande över 5 500 lägenheter med ett fastighetsvärde närmare 7 miljarder kronor. 

Synergierna som skapas genom förvärvet väntas bidra till att förvaltningsresultatet per aktie i Amasten ökar.

Handelsbanken Capital Markets agerar gemensam finansiell rådgivare till Amasten och Ica-handlarnas Förbund i samband med transaktionen. Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare till Amasten och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Ica-handlarnas Förbund.

Platsannonser