FinansNyhet

Amarant Mining i konkurs

Amarant Mining försattes i konkurs av Stockholms tingsrätt efter en ansökan från likvidatorn.
Publicerad

Likvidatorn försätter Amarant Mining i konkurs. Danske Bank saknar fortfarande en betalning om 10 miljoner kronor.

Sara Johansson

Amarant Mining, tidigare GKL Growth Capital AB,  tvångslikviderades den 6 februari 2018 då årsredovisningen inte inlämnats till Bolagsverket. Samtidigt har ett konkurshot från Danske Bank legat över Amarant Mining. Konkurshotet avblåstes sedemera i början av april. Nu har dock likvidatorn Lars-Henrik Andersson, från Lindahl advokatbyrå, fattat beslut om att bolaget ska försättas i konkurs.

Grunden för beslutet är att ”bolaget saknar förmåga att betala sina klara och förfallna skulder. denna oförmåga är inte endast tillfällig och Bolaget är således insolvent”, skriver Lars-Henrik Andersson i en konkursansökan inskickad till domstolen.

Som konkursförvaltare föreslås advokaten Mats Emthén från Advokatfirman Carler. Samma förvaltare som Danske Bank föreslog i konkursansökan i december förra året.

Annons

Danske Bank skriver nu till domstolen att ”det kommit till vår kännedom att företrädarna förnekar att bolaget är på obestånd. Amarant ska ha tillgångar som ska kunna realiseras och för att täcka bolagets skulder. Bland annat ca 10 mkr i Danske Bank som har förfallit till betalning. Detta har företrädarna inte kunnat bevisa. Vi delar därför likvidatorns uppfattning om att Amarant Mining AB är på obestånd och bolaget ska försättas i konkurs”.

I ett mejl har likvidatorn Lars-Henrik Andersson tidigare svarat på Realtid.ses frågor där han uppger att det finns tillgångar i bolaget. ”Likvida tillgångar består framförallt av aktier i ett utländskt bolag. Det är i nuläget oklart vad det kommer att inbringa”, skrev han till Realtid.se i början av april i år.

Dessförinnan, under en förhandling i Stockholms tingsrätt, har Amarant Minings ombud Karl Björlin från Advokatfirman Lindahl uppgett att bolaget är på väg att få in ”en större summa pengar genom realisation av bolagets aktier och rättigheter till gruvkonstruktioner” samt att Amarant Mining har avyttrat aktier till ett värde om cirka 900.000 kronor och att det utöver detta finns bindande avtal om försäljning av aktier till ett värde om cirka 7,5 miljoner kronor.

Annons

Stockholms tingsrätt har i ett beslut fastslagit att bolaget försätts i konkurs med Mats Emthén som förvaltare. Beslutet har ännu inte överklagats. En kallelse till edgångssammanträde som ska hållas den 19 juni 2018 har gått ut.

Bakom skulden

Skulden till Danske Bank uppkom då Amarant Mining (då vid namnet GKL Growth Capital AB) lämnade en obegränsad borgensförbindelse för KMW Energi AB, underskriven av Lars Guldstrand och Peter Lindh. Detta bolag försattes sedemera i konkurs i början av 2014. Vid konkursen hade Danske Bank fordringar på KMW uppgående 11,8 miljoner kronor och vid konkursen fick banken endast en utdelning om drygt 800.000 kronor. 

Banken och Amarant Mining träffade en överenskommelse i början av 2016 bland annat med en beloppsbegränsning som betydde att Amarant mining skulle betala 7,5 miljoner kronor av skulden, som följdes av en betalningsplan, vilken skrevs under av Johan Ulander och Peter Lindh. Amarant Mining misslyckades dock att fullfölja denna.

Annons