Nyemission

Alzinova genomför företrädesemission om 50 miljoner kronor

Alzinova genomför en företrädesemission för att finansiera utvecklingen av terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom.

Publicerad 2020-09-29

Biopharma-bolaget offentliggjorde idag prospektet till en företrädesemission av andelar bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 50 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 95 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 2020/2022 tillförs Alzinova ytterligare cirka 25-42 miljoner kronor. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. 

Målsättningen med emissionen är att finansiera den kliniska utvecklingen av ALZ-101, ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom som idag befinner sig i sen preklinisk fas.

Redeye har agerat finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå juridisk rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission emissionsinstitut i transaktionen.

Platsannonser