Altor och Bure säljer av Max Matthiessen

Riskkapitalfonden Altor och investeringsbolaget Bure har sålt 50 procent av sina aktier i försäkringsmäklaren Max Matthiessen till ett femtiotal "nyckelpersoner" på Max Matthiessen.

TT
Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2009-08-24

Det skriver Bure i ett pressmeddelande.

Efter transaktionen, som sägs vara genomförd till bokfört värde, uppgår Bures investerade kapital i Max Matthiessen till 58 miljoner kronor i form av aktier och lån, inklusive en ägarandel på 17,5 procent.

Altor och Bure köpte aktierna i Max Matthiessen av Riksgäldskontoret den 19 maj, samtidigt som de båda riskkapitalisterna tog över Max Matthiessens ägare Carnegie.

Både Carnegie och Max Matthiessen hade då tagits över av Riksgälden i en pantprocess som ifrågasatts av de tidigare ägarna, D. Carnegie & Co.

I slutet av juli begärde Riksgälden en domstolsprövning av processen. Myndigheten vill att tingsrätten ska slå fast att Riksgälden sålde Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen till Altor och Bure i egenskap av ägare och inte som panthavare.

Utslaget kan påverka eventuella beslut om ersättning till D. Carnegie & Co.

Tidigare i somras beslöt D Carnegie & Co att begära fyra miljarder kronor i ersättning från Riksgälden.

Platsannonser