FinansNyhet

Alpcot tar över Nords fastighetstvister

Alpcot, Nord Fondkommission, Björn BringeAlpcot, Nord Fondkommission, Björn Bringe
"I en del tvister bedömer vi att det inte ser särskilt ljust ut och i andra ser det kanske lite bättre ut. Så vad som kommer ut i slutändan vet vi inte", säger Björn Bringes.
Publicerad

Alpcot tar över Nord-koncernens fastighetsföretag Usave och raden av rättsprocesser som följer med bolaget. ”Vi är osäkra på vilka värden som finns i bolaget”, säger Björn Bringes, vd på Alpcot.

Annelie Östlund

Reporter

När Finansinspektionen drog tillbaka Nord Fondkommissions tillstånd i oktober i år, tog det numera First North-noterade bolaget Alpcot över Nords depåkunder.

I affären följde också Nord-koncernens fastighetsföretag Usave Fastigheter AB som Alpcot enligt planen kommer att tillträda någon gång före årsskiftet. Det innebär att Alpcot också tar över de rättsprocesser Usave är inblandat i.

Tvister i tingsrätter

Annons

Nord-koncernens företrädare har via bolaget Usave försökt ta över fastigheter som ägts (eller ägs beroende på hur man ser det) av de emittentbolag som värdepappersbolaget arrangerat obligationer åt.

Nord har inte anlitat externa låneagenter som förvarat de aktiepanter som fungerat som säkerhet för obligationslånen. Istället har antingen Nord Fondkommission eller koncernens egen låneagent Nord Förvaltning & Emissioner, suttit på panterna.

När emittentbolag inte klarat av att betala tillbaka lånen har Nord Förvaltning & Emissioner inte pantrealiserat tillgångar genom att sälja dem till externa aktörer. Istället har man sålt pantsatta aktier till ett bolag inom Nord-koncernen – Usave.

Annons

Nords företrädare har sedan satt sig i styrelsen för emittentbolagen och därefter sålt fastigheter i dessa till Usave. De har alltså suttit på både sälj- och köpsidan.

Syftet med transaktionerna har enligt Nord varit att de själva ska utveckla fastighetsprojekten för att se till att obligationsinnehavarna får tillbaka så mycket som möjligt av sina investeringar.

Om det över huvud taget är tillåtet att göra på det här sättet tvistas det för närvarande om i flera tingsrätter. Opponerar sig gör ursprungliga ägare till emittenter samt långivare och andra aktörer som hävdar att de har bättre rätt till fastigheterna.  

Annons

Bland annat ifrågasätts Rosewood-affären i domstol. I mars 2020 sålde Nord Förvaltning & Emissioner aktierna i bolaget Rosewood till Usave för 50 000 kronor. När Nords företrädare satt sig i Rosewoods styrelse sålde de fastigheten i bolaget till Usave för 1 krona.

Peter Uvelid, vd i Nord Fondkommission, ordförande i Nord Förvaltning och Emissioner samt styrelseledamot i Usave, har tidigare sagt att priset på 1 krona för Rosewoods fastighet baserades på att ”fastighetens skulder – kapitalskulder samt upplupna räntor – översteg (…) det värde fastigheten bedömdes ha”.

Uttalandet indikerar att Usave även tagit över emittentbolagets åtaganden i form av skulder. 

Till saken hör att det inte är tillåtet att tömma bolag genom att sälja fastigheter för 1 krona och lämna kvar skulderna. Men tittar man på Usaves årsredovisning för 2020 finns inga sådana skulder bokförda i bolaget – samtidigt som man hävdar att man förvärvat en rad fastigheter. 

Ingenstans i årsredovisningen nämns heller obligationer eller obligationsinnehavare – de som skulle få tillbaka pengar vid en eventuell vinst.  

Björn Bringes, vd på Alpcot som alltså ska tillträda Usave innan årsskiftet, kan i dagsläget inte säga hur Usave ska hantera obligationslånen.  

Tar Usave över obligationsskulderna och andra lån?
– Exakt hur det förhåller sig vågar jag inte säga på rak arm. Det är inte bara Usave som är inblandad i obligationslånen. Det är också Nord Förvaltning och Emissioner.

Kommer ni att fortsätta försöka ta över dessa fastigheter som bolaget – enligt årsredovisningen – redan menar sig ha köpt?
– Vi håller på att sätta oss in i det. I en del tvister bedömer vi att det inte ser särskilt ljust ut och i andra ser det kanske lite bättre ut. Så vad som kommer ut i slutändan vet vi inte, säger Björn Bringes.

Tar rättstvisterna paus fram till dess att ni tillträder bolaget?
– Nej, de gamla funktionärerna driver dessa tills vidare.

Ni har betalat 26 miljoner för affären med Nord. Kommer ni att betala en tilläggsköpeskilling om det kommer ut något av Usave?
– Nej, det finns inte avtalat om någon tilläggsköpeskilling.

Alpcot noterades förra veckan, den 24 november, på First North. Aktien har sedan noteringen gått ned med 20,9 procent.

Ilija Batljan Invest är bolagets tredje största ägare, med 3,2 procent av kapitalet. I ägarlistan finns också Fredrik Brodin, tidigare vd för Offentliga Hus.

 

Annons