FinansNyhet

Alpcot tar över Nords depåkunder för 26 Mkr

Alpcot, Nord Fondkommission, Staffan BeckettAlpcot, Nord Fondkommission, Staffan Beckett
"Kunders befintliga innehav även i komplicerade finansiella instrument kommer att flyttas över till Alpcot. Vi har inte och kommer inte att arbeta med nyförsäljning av dessa produkter", säger Björn Bringes, vd för Alpcot
Publicerad

Alpcot har tecknat avtal med Nord FK och dess moderbolag XSave om att Nord FK ska flytta samtliga depåkunder till Alpcot.

Camilla Jonsson

Nord FK:s rörelseintäkter under senaste räkenskapsåret som avslutades 2020-12-31 uppgick till 59 miljoner kronor med ett rörelseresultat om minus 2,7 miljoner kronor. Baserat på de stora synergieffekter som finns uppskattar Alpcot att affären ska generera ett positivt resultat om cirka 10 miljoner kronor under 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var i onsdags som Finansinspektionen drog in Nord Fondkommissions samtliga tillstånd med omedelbar verkan.

Annons

”För mig är det viktigaste att det blir en bra och långsiktig lösning för alla inblandade snarare än pengarna.”

Alpcot betalar cirka 26 miljoner kronor för Nords depåkunder. Betalning om cirka 6 miljoner sker vid tillträde och resterande 20 miljoner betalas i fyra rater om 5 miljoner kronor vardera 25 dagar efter utgången av respektive kvartal med första betalning 25 januari 2022.

Under kommande vecka ska Alpcot och Nord gemensamt informera kunder, anknutna ombud samt personal och andra berörda parter.

– Vi ser fram emot att välkomna ett stort antal nya kunder och samarbetspartners. Kunders befintliga innehav även i komplicerade finansiella instrument kommer att flyttas över till Alpcot. Vi har inte och kommer inte att arbeta med nyförsäljning av dessa produkter, säger Björn Bringes, vd för Alpcot i en skriftlig kommentar..

Annons

–Intresset att överta kunderna har varit stort och det fanns ett flertal bud som översteg Alpcots. För mig är det viktigaste att det blir en bra och långsiktig lösning för alla inblandade snarare än pengarna. Jag har stort förtroende för Alpcot och deras plattform och är övertygad om att Alpcot är det bästa långsiktiga alternativet för såväl kunder som samarbetspartners, säger Staffan Beckett, styrelseordförande Xsave. Staffan Beckett är också största ägare och grundare av Nordfondkommission, där han tidigare också var ordförande.

Medan Finansinspektionens granskning har pågått har nyckelpersonerna i Nord etablerat en back up-verksamhet – Ymer-gruppen som för närvarande delar adress med Nord.

Ymer ägs av Xsave, som också äger Nord Fondkommission.

Annons

Alpcot, som grundades 2014 är en plattform för privatekonomi. Bolaget ger bland annat råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. 

Effnetplattformen förvärvade i juni Alpcot genom ett nybildat dotterbolag. I samband med förvärvet kommunicerades också planen är att notera bolaget på First North under tredje kvartalet

Annons