M&A

Almi säljer Bambuser

Almi Invest säljer hela sitt innehav i techbolaget Bambuser till  Anders Liling och Per Anders Wärn. Affären görs till en kurs om 0,57 kr per aktie.

Uppdaterad 2018-07-12
Publicerad 2018-07-12

– Det är med stor tillförsikt jag välkomnar våra nya aktieägare, som kommer att ha en aktiv roll i Bambusers fortsatta utveckling. Per Anders och Anders erfarenheter och kompetenser passar vår nya strategi väldigt väl. Vi uppskattar samarbetet med Almi Invest och jag vill tacka dem för det stöd vi fått under deras tid som ägare i bolaget, säger Bambusers Interims vd Maryam Ghahremani.

Anders Liling är en av grundarna till Redpill Linpro, nordens största bolag inom tjänster för Open Source teknologi. Anders var också vd för bolaget från starten 2003 till och med 2017.

Per Anders Wärn är just hemkommen från Stamford, Connecticut, där han under åren 2008 till 2017 suttit i företagsledningen för Gartner, världens ledande Research & Advisory bolag, med ansvar för Gartners globala konsultverksamhet.

– Bambusers ledande och skalbara infrastruktur för mobil live video är en viktig tillgång i en snabbt växande marknad. Vår bedömning är att bolaget, genom att operationalisera den nya B2B strategin, har en stor utvecklingspotential, säger Anders Liling och Per Anders Wärn, i ett pressmeddelande.

Platsannonser