Fastigheter

Alm Equity emitterar 270 miljoner

Likviden ska bland annat användas till investeringar och förvärv av bostadsprojekt.

Uppdaterad 2016-08-18
Publicerad 2016-08-18

I dag meddelar Alm Equity att bolaget emitterar ytterligare 275 miljoner kronor under ett befintligt obligationslån.

Rambeloppet av obligationslånet består av 1 miljard kronor.

När denna emission är klar uppgår obligationslånet till 600 miljoner kronor.

Obligationerna ska löpa med en rörlig ränta om Stibor 3 månader plus 6,75 procent och prissattes till 100 procent av det nominella värdet.

Obligationslånet är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Alm Equity ska även, enligt pressmeddelandet, ansöka om notering av de efterföljande obligationerna på Nasdaq First North Stockholm.

Emissionslikviden ska användas till "allmänna företagsändamål vilket inkluderar finansiering av investeringar och förvärv av bostadsprojekt".

Alm Equity meddelar att obligationsemissionen placerades i huvudsak bland svenska investerare "med stöd av ytterligare efterfrågan från andra nordiska länder, Kontinentaleuropa samt Nordamerika".

Sammantaget deltog cirka 45 investerare.

– Vi är nöjda med att den här efterföljande emissionen har tagits emot väl av marknaden, vilket påvisar att kapitalmarknaden har fortsatt gott förtroende för ALM Equity. Den efterföljande obligationen kommer att ytterligare stödja bolagets fortsatta tillväxt, säger Joakim Alm, vd för ALM Equity AB i ett uttalande.

Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

Platsannonser