Robert Boije på SBAB tycker att Danske Banks nya bolåneprodukt är innovativ. Foto: SBAB.
Robert Boije på SBAB tycker att Danske Banks nya bolåneprodukt är innovativ. Foto: SBAB.
Bank

"Allt hårdare konkurrens om bolånekunderna"

Danske Banks nya bolåneprodukt med en bindningstid av räntan på 30 år är ett nytt inslag på den svenska bolånemarknaden. Robert Boije, chefsekonom på den statliga bolånejätten SBAB är inte förvånad.

Uppdaterad 2019-11-27
Publicerad 2019-11-26

– I en allt hårdare konkurrens om bolånekunderna men också en situation där flera grupper – bland annat yngre hushåll – till följd av nya kreditregler fått svårare att låna till en bostad är det inte förvånande att den här typen av nya innovativa produkter dyker upp, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije till Realtid.

– Fördelen är förstås att det underlättar för vissa förstagångsköpare att kunna låna och låna lite mer och utan att behöva betala ränteskillnadsersättning om lånet behöver lösas i förtid. Nackdelen är att man inte kan tillgodogöra sig de idag och förmodligen allra närmaste årens mycket låga rörliga boräntor. 

Enligt Nordic Credit Ratings rapport som publicerades tidigare i höst tappar de svenska storbankerna marknadsandelar.

Swedbank, som är den största aktören på bolånemarknaden med en marknadsandel på 24,1 procent per den 30 juni 2019, attraherar färre och färre kunder. Under den senaste tolvmånadersperioden låg bankens utlåning på bara 17,8 procent av marknaden. För Handelsbanken, den näst största aktören gällande bolån, är motsvarande siffor 22,5 respektive 16 procent.

SBAB och Länsförsäkringar Bank, som räknas som mindre banker, har gått från cirka 7–8 procent till 13–15 procent av utlåningen under en tolvmånadersperiod fram till juni 2019. Skandiabanken anses även den som en mindre bank och har gått från 2 procent till 6 procent. 

Danske Bank har i dag en marknadsandel på cirka 4 procent av den svenska bolånemarknaden, men hoppas på mer.

Enligt Dagens Industris beräkningar blir det med Danske Banks nya bolåneprodukt möjligt att låna mellan 10 till 20 procent mer i många fall. Ett exempel är en ensamstående köpare med en månadslön på 32 000 kronor som lägger in en halv miljon kronor i kontantinsats. Det maximala lånebeloppet stiger med drygt 300 000 kronor till drygt 2 miljoner kronor om kalkylräntan sänks från 7 till 3 procent (räntan på 30-årigt lån.)

Platsannonser