Fonder

Allt fler män sparar i fonder

70 procent av svenskarna har i dag ett privat fondsparande, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med 2018.

Publicerad 2020-06-01

Det är främst sparande via investeringssparkonto (ISK) som har ökat, och det är männen som står för majoriteten av ökningen. Fyra av tio svenskar uppger att fonder är den bästa sparformen för långsiktigt sparande. Det är en ökning med 7 procentenheter sedan 2018. Detta är ett par slutsatser från Fondbolagens förenings Fondspararundersökning 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening telefonintervjuat 1001 svenskar mellan 24 februari och 1 april i år. Undersökningen har genomförts vartannat år de senaste 20 åren. En av slutsatserna från årets undersökning är att sparkonto är den vanligaste sparformen (87 procent av svenskarna uppger att det har ett sådant), medan fonder är den sparform som flest anser bäst för ett långsiktigt sparande. 

Sparformen fonder har stigit i popularitet jämfört med 2018. 41 procent av såväl män som kvinnor uppger att fonder är den bästa sparformen för långsiktigt sparande, vilket är upp 7 procentenheter sedan den senaste mätningen 2018. På andra plats kommer direktägda aktier (11 procent) och sparkonto (10 procent).

Andelen av svenskarna som uppger att de har ett privat fondsparande har ökat från 65 till 70 procent. Det är männen som står för en majoritet av ökningen. Andelen kvinnor som fondsparar privat har stigit med en procentenhet jämfört med 2018 (65 procent). Fondsparandet via investeringssparkonto (ISK) har ökat från 32 till 44 procent.

89 procent av hushållen med hemmavarande barn sparar till barnen. Även här anger en majoritet (67 procent) att fonder är den bästa sparformen, vilket är en uppgång med 7 procentenheter sen 2018. Däremot är det endast 52 procent som faktiskt sparar i fonder till sina barn. Här är sparkontot lika populärt – 52 procent av föräldrarna sparar till barnen på ett sparkonto.

47 procent av de tillfrågade känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat pensionssparande. Två tredjedelar av 18-33 åringarna anser att de behöver komplettera pensionen. I åldersgruppen 51-64 år säger 46 procent detsamma. Andelen som uppger att de inte känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat pensionssparande har backat med 3 procentenheter till 33 procent, jämfört med 2018.
 

Platsannonser