Styrelser, börsbolag, kvinnor, Andra AP-fonden
Styrelser

Allt fler kvinnor i börsbolagens styrelser

Aldrig har det suttit så många kvinnor i de svenska börsbolagens styrelser som nu. Det visar Andra AP-fondens index.

Uppdaterad 2021-06-21
Publicerad 2021-06-21

Andra AP-fondens index mäter andelen kvinnor på olika positioner i de noterade bolagen. Statistiken har samlats in sedan 2002.

När det det första indexet sammanställdes var 6 procent av alla styrelseledamöter kvinnor. I dag är den siffran 34,5 procent. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Även bland ledningsgrupperna ökar det kvinnliga inflytandet. Förändringen det senaste året, från 24,3 procent till 26 procent, är dessutom den största ökningen mätt i procentenheter sedan starten.

Desto mer stillsamt är det på styrelseordförandeposten.  Sedan 2019 har andelen sjunkit, från 10,2 procent till dagens 8,6 procent.

Andelen kvinnliga vd:ar ökade under året, från 35 till 43 stycken.

Studien genomfördes av Nordic Investor Services i maj-juni 2021.

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in