Finans Nyhet

Allt fler börs-vd:ar twittrar

Taggar i artikeln

Twitter
Foto: Pixabay
Publicerad

En färsk undersökning visar att 132 börs-vd:ar har ett Twitterkonto, vilket motsvarar närmare 15 procent av de noterade bolagen. Realtid har alla topplistor för respektive börslista. 

Camilla Jonsson

Box Communications årliga kartläggning av hur digitala börsbolagen och dess vd:ar är visar att årets resultat är den högsta nivån under de år som denna kartläggning genomförts, men den förväntade ökningen av digital kommunikation i spåren av covid-19 har än så länge uteblivit. I undersökningen ingår bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista, First North Growth Market, NGM och Spotlight.

Störst andel twittrande vd:ar har bolag som är noterade på First North (17,5 procent) följt av Spotlight (14,7 procent) och minst andel har de bolag som är noterade på NGM (9,8 procent). 

– För att börsbolag över tid ska uppnå en rättvisande värdering krävs ett kontinuerligt flöde av information. Att kommunicera i digitala kanaler kommer att bli ännu viktigare framöver, vilket inte minst den pågående pandemin visat, och Twitter är ett mycket bra verktyg för att snabbt nå befintliga och nya intressenter, säger Mikael Zillén, vd på Box Communications.

Annons

Av de 891 bolagen i kartläggningen har 435 bolag ett Twitterkonto, vilket motsvarar 48,8 procent. Bland de största bolagen har över 71 procent ett Twitterkonto, medan det för bolag noterade på Spotlight ligger på blygsamma 36 procent.

– Oavsett om man är ett litet eller stort bolag finns det mycket utrymme för förbättring. Det är dags att inse att potentialen är enorm och riskerna för att stå utanför ökar för varje dag. Att man kan vinna presidentval och finansiera rymdresor med hjälp av en stark närvaro på Twitter borde vara bevis nog, säger Mikael Zillén.

För att lyfta fram de vd:ar som är digitala förebilder publicerar Box Communications i samband med denna kartläggning varje år topplistor uppdelat på kategorierna Large Cap, Mid Cap, Small Cap, First North, NGM och Spotlight. 

Annons

Här årets toppnoterade vd:ar för respektive lista:

Nasdaq Stockholm Large Cap
1. Ola Rollén, Hexagon (@OlaRollen)
2. Rikard Josefson, Avanza (@RikardJosefson)
3. Frank Vang-Jensen, Nordea (@FrankVangJensen)

Nasdaq Stockholm Mid Cap
1. Klaus-Anders Nysteen, Hoist Finance AB (@klnysteen)
2. Vladislav Suglobov, G5 Entertainment AB (@VSuglobov)
3. Siv Malmgren, John Mattson Fastighetsföretagen AB (@SivMalmgren)

Annons

Nasdaq Stockholm Small Cap
1. Pål Ryfors, Episurf Medical AB (@palryfors)
2. Stefan K Persson , Precise Biometrics AB (@StefanKPersson1)
3. Cecilia Edström,  Bactiguard Holding AB (@EdstromCecilia)

Nasdaq Stockholm First North Growth Market
1. Ebba Ljungerud, Paradox Interactive AB (@ebbalj)
2. Anders Fogelberg, FlexQube AB (@Vastkusttradern)
3. Fredrika Gullfot, Simris Alg AB (@gullfot)

Spotlight Stock Market
1. Torbjörn Sjöström, Novus Group (@t_sjostrom)
2. Jon Karlung, Bahnhof (@JonKarlung)
3. Hans Tino Hansen, Risk Intelligence (@HthHans)

Nordic Growth Market
1. Fredrik Lundberg, News55 (@LFLundberg)
2. Daniel Daboczy, FundedByMe Crowdfunding Sweden (@fundedbymeceo)
3. Gunnar Larsson, Swedish Stirling (@gunnar62)

Annons