FinansNyhet

Allras process mot Pensionsmyndigheten får fortgå

Publicerad

Svea Hovrätt gör samma bedömning som Stocholm tingsrätts linje och avvisar Allra Asset Managements överklagande. Det innebär att förhandlingarna mellan bolaget och Pensionsmyndigheten får fortsätta.

Camilla Jonsson

Det var i april tidigare i år som Stockholms tingsrätt meddelade en mellandom i skadeståndsmålet mellan Allra Asset Management och Pensionsmyndigheten som innebar att tvisten kan fortsätta i domstolen. Svea hovrätt håller med och processen fortsätter nu i domstolen. Det rapporterar Dagens Juridik.

Enligt Allra har bolagets rätt till rättvis rättegång blivit kränkt på ett sådant sätt att den aktuella rättegången inte kan genomföras och Pensionsmyndighetens talan ska ogillas i sin helhet.

I och med tingsrättens mellandom och hovrättens beslut fortsätter handläggning av målet. Ett sammanträde för muntlig förberedelse ska hållas efter sommaren, den 14 september.

Annons

Enligt Dagens Juridik är skadeståndskrav inlämnat både till Ekobrottsmyndigheten och till JK.

Beslutet i hovrätten får överklagas fram till den 27 juli 2020.

Annons