Juridik

Allra vinner strid mot Pensionsmyndigheten

Svea hovrätt väljer att inte pröva kvarstadsfrågan, därmed står beslutet fast att det inte finns någon kvarstad mot Allra Asset Managements tillgångar varken i Sverige eller i Luxemburg.

Uppdaterad 2020-11-23
Publicerad 2018-06-25

Hovrätten ger inte prövningstillstånd, tingsrättens avgörande står därmed fast. Detta framgår av ett protokoll från domstolen. Allra Asset Management är alltså i denna fråga en vinnande part.

I början av juni beslutade Stockholms tingsrätt om kvarstad på Allras tillgångar i Sverige samt på fondbolagens konton i Luxemburg. Beslutet kom efter stämningsansökan och ett yrkande om en skyndsam kvarstad från Pensionsmyndigheten.

Kvarstaden bestod av ett belopp om 5.542.430 euro och 15.420.485 dollar, totalt 191,6 miljoner kronor.

Kvarstaden hävdes dock efter en vecka då Allra Asset Management bemött både kvarstadsyrkandet samt domstolens beslut. Stockholms tingsrätts nya beslut att häva kvarstaden överklagades dock till Svea hovrätt av Pensionsmyndigheten för en vecka sedan. Myndigheten hänvisar till att sabotagerisk föreligger och pekar bland annat på personer bakom fondbolaget som myndigheten anser har ”handlat med avsikten att tillgodogöra sig en avtalsstridig och olaglig vinning på Pensionsmyndighetens och pensionsspararnas bekostnad”. 

Allra var snabb att svara på överklagandet och pekar på att myndigheten tar upp ny bevisning i hovrätten, vilket inte är tillåtet. Samtidigt yrkade Allra Asset Management att hovbrätten ska förpliktiga Pensionsmyndigheten att betala 140.000 kronor i rättegångskostnader till Allras ombud.

Hovrätten skriver i domskälen att domstolen gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstång i detta fall. Hovrätten beslutar även att Allra Asset Managements ersättningsanspråk ska avslås. Hovrätten skriver bland annar att det sällan behövs ett yttrande från motparten innan hovrätten ska handlägga frågan om prövningstillstånd.

Några dagar innan hovrättens beslut har Stockholms tingsrätt beslutat att ett kvarstadsyrkande om 10 miljoner kronor på egendom tillhörande Allra Pension AB ska lämnas utan bifall. Domstolen anser inte att det finns risk för att företrädare för Allra Pension AB ”genom att undanskaffa egendom eller på annat sätt kommer att undandra bolagets skyldighet att betala den företagsbot som kan komma att utdömas”. Detta beslut kan överklagas fram till 5 juli 2018.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in