FinansNyhet

Allra slutar sälja premiepension via telefon

Publicerad

Efter regeringens proposition om att stoppa muntliga avtal av premiepensioner.

Sara Johansson

Förvaltningsbolaget Allra meddelar i dag att bolaget upphör med att sälja den diskretionära förvaltningstjänsten av premiepensionen till sina kunder via telefon.

Den 1 juli i år träder en ny regel i kraft som säger att företag som säljer råd och förvaltning av premiepension i telefon måste få en skriftlig bekräftelse från kunden om denne verkligen vill köpa tjänsten. Detta har lett till att flera företag valt att stoppa telefonförsäljningarna. Senast i raden är Allra.

Bolaget meddelar att man istället ska ”utveckla kunderbjudandet och rådgivningen” samt fortsätter att fokusera på förvaltningen av kundernas pensionskapital.

Annons

– De tekniska förändringarna i premiepensionssystemet innebär att vi inte längre kan på ett för kunderna fördelaktigt sätt tillhandahålla tjänsten. Vi tar också hänsyn till viljeinriktningen hos myndigheter och lagstiftare samt den pågående debatten gällande konsumentskyddet vid telefonförsäljning och har beslutat att upphöra med tjänsten, säger Alexander Ernstberger, vd för Allra-koncernen.

Allra

Johan Bergsgård är förvaltningschef. Han har tidigare bland annat arbetat på analysföretaget Delphi Economics men har även varit ekonomijournalist på Affärsvärlden och veckans affärer samt drivit aktietidskriften Börsveckan.

Anelis Redzic är förvaltare och makrostrateg och kommer närmast från en anställning som aktieförvaltare hos Gustavia Fonder.

I mars rekryterades Greger Wahlstedt till Allras förvaltningsorganisation. Han arbetade senast som chef för Investeringsenheten på Sveriges Riksbank samt innan dess under 25 år på Handelsbanken.

Björn Davegårdh är ledamot i placeringsrådet. Hans namn är känt i och med att han varit analytiker och förvaltare i 40 år på den svenska och internationella finansiella marknaderna.

Peter Malmqvist är också ledamot i placeringsrådet och är känd efter sina 20 år i finanssektorn bland annat som finansanalytiker.

Pekka Kääntä är också ledamot i placeringsrådet och har arbetat som makroekonom i över 20 år och har bland annat arbetat som hedgefondförvaltare hos Thenberg Fonder samt som ekonom på Konjunkturinstitutet.

Annons