Johan Engström, advokat och partner på MAQS Advokatbyrå
Juridik

"Alla rättsområden påverkas av digitaliseringen"

"Advokatrollen är kreativ, innehåller sociala relationer och kräver en förmåga att se helheten. Det kommer att ta lång tid innan AI kan ersätta sådana mänskliga förmågor". Det säger Johan Engström, partner på MAQS Advokatbyrå, till Realtid.  

Publicerad 2017-12-22

Johan Engström, advokat och partner på MAQS Advokatbyrå kommenterar: 

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

– På MAQS är vi alltid nyfikna på ny teknik och alternativa arbetssätt. Vi följer naturligtvis utvecklingen inom Legal Tech och söker efter möjligheter att vässa vårt erbjudande ytterligare.

Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

– För att på ett strukturerat sätt samla kunskapen inom Legal Tech har MAQS sedan i våras en särskild arbetsgrupp som har till uppgift att hållas sig uppdaterad, träffa leverantörer, utvärdera nyttan för MAQS och att bereda beslutsunderlag för styrelsen. Arbetsgruppen består av kollegor från våra tre kontor och där ingår delägare, biträdande jurister och vår IT-avdelning. Legal Tech är nära förknippat med kvalitet och kunskapshantering varför vår KM-chef också är en del av arbetsgruppen.

Vad gäller AI har vi ett samarbete med VQ Legal, IBM Sverige och Lindahl där vi tillsammans arbetar med att ta fram ett verktyg för analys av svenska aktieägaravtal med stöd av IBM Watson. Projektet heter True Agreement och har blivit uppmärksammat av bland annat Artificial Lawyer och Veckans Affärer. Vårt syfte med samarbetet är främst att lära oss mer av maskininlärning och vad som krävs av oss jurister för att träna ett AI-verktyg. Inom ramen för projektet har flera delägare inom M&A och Corporate deltagit för att träna IBM Watson. 
För AI i due diligence har vi, efter lång utvärdering, tester och jämförelse, valt att samarbeta med Luminance. 

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av advokattjänster?

– Vi ser Legal Tech och AI som ett sätt att hjälpa våra klienter med tjänster av hög kvalitet till en förutsägbar kostnad, något som blir viktigare och viktigare. Vi kan till exempel med hjälp av en tränat AI-verktyg inom några minuter få en förståelse för innehållet i ett datarum, vilka specialistkompetenser som krävs, vilka jurisdiktioner som omfattas, etc. Den kunskapen gör det lättare för oss uppskatta kostnaderna för ett projekt. Till följd av standardiserade arbetsmetoder och kortare leveranstider förbättras våra möjligheter att kommunicera med klienterna och att följa deras utveckling. 

Vilka typer av advokattjänster kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– Främst arbete som går ut på att analysera och kategorisera stora mängder med information, till exempel due diligence. Här ser vi hur AI-verktygen blir bättre och bättre ju mer de tränas. Övrig automatisering sker främst inom framtagandet av utkast till de vanligaste avtalstyperna. Här finns det egentligen ingen form av artificiell intelligens och självlärande utan programmet producerar dokument baserat på hur det har blivit programmerat att svara på inmatade data i ärendet. Vi har sedan flera år tillbaka använt ett program för automatiserad framtagning av bolagsrättsliga handlingar inför årsstämmor, emissioner, fusioner, etc. Kollegor från vår kompentensgrupp inom bolagsrätt utvecklar programmet med stöd av IT och vår KM-chef.   

Hur påverkar AI advokatbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

– Vi ser inga större förändringar i närtid. Byråer som differentierar sig genom att själva utveckla AI-verktyg eller andra automatiserade lösningar behöver naturligtvis ha tillgång till särskild kompetens inom främst IT och KM. Det krävs också en strategi för att på ett effektivt sätt överföra byråns samlade kunskap till upplärning av de AI-plattformar som köps in eller utvecklas. På sätt och vis är hela denna utveckling en naturlig vidareutveckling av vårt nuvarande KM-arbete. 

Kommer antalet biträdande jurister i förhållande till antalet delägare att minska inom några år? 

– Antalet biträdande jurister per delägare har under senare år minskat av andra anledningar än AI. Den trenden kommer att fortsätta i takt med ökad digitalisering och klienternas krav på senior närvaro i uppdragen. 

Kommer advokatbyråernas IT-funktioner att bli viktigare i framtiden?

– Ja, sannolikt. De lösningar vi tittar på måste naturligtvis fungera med vår befintliga IT-miljö. Vår IT-avdelning är därför alltid ett stöd när vi utvärderar nya hjälpmedel. 

Påverkas vissa rättsområden mer än andra av digitaliseringen?

– Nej, alla rättsområden påverkas av digitaliseringen. Det kommer bara ta längre tid att automatisera komplex juridik. 

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete?  Ansvarsförsäkringar?

– Vi tar ansvar för vår rådgivning och måste därför förstå AI-verktygens begränsningar. Vi gör därför en due diligence i ansvarsfrågan på samma sätt som när vi köper in andra digitala lösningar.

Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Just nu är AI lite av ett Klondike inom Legal Tech. Vi märker att det är en utmaning att navigera rätt i utbudet av verktyg inom AI. Vi har till exempel träffat leverantörer som har imponerande lösningar men där vi som svensk byrå inte ser någon praktisk nytta. I vissa fall har vår feedback resulterat i att leverantörer återkommit inom kort tid med mer anpassade erbjudanden. Om fem år är marknaden mer mogen och användandet för standardiserade arbetsmoment kommer att vara utbrett.

Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen advokatrollen?

– Advokatrollen är kreativ, innehåller sociala relationer och kräver en förmåga att se helheten. Det kommer att ta lång tid innan AI kan ersätta sådana mänskliga förmågor. 

Platsannonser