Fonder

Alla Lannebos fonder blir hållbarhetsfonder

Från och med april 2020 har Lannebo avyttrat alla innehav i kontroversiella branscher som spel fossila bränslen.

Publicerad 2020-04-01

Fondbolaget Lannebo berättar i ett pressmeddelande om den nya inriktningen på samtliga 19 fonder. Bolagets fonder äger, eller kommer inte ”att äga, bolag verksamma inom fossila bränslen, alkohol, pornografi, spel, tobak, cannabis eller vapen”. 

Lannebos fonder kommer att arbeta med samma investeringskriterier som traditionella hållbarhetsfonder på marknaden.

– Men vi kommer inte att byta namn på några fonder eller smyghöja några avgifter. Aktivt, ansvarsfullt ägande har alltid varit kärnan i Lannebos verksamhet och detta är bara en logisk förlängning av det , säger Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo.

– I och med att vi gör hållbarhetsanalyser för samtliga bolag som vi investerar i har bolag fallit bort naturligt redan tidigare. Detta har varit svårt att kommunicera utåt. Exkluderingskriterierna vi nu infört tydliggör det arbete vi redan gör och förenklar analysen för förvaltningsorganisationen”, säger Maria Nordqvist. 

Lannebo ger två fonder särskild hållbarhetsinriktning, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Platsannonser

Logga in