I panelen: Tomas Almgren (Valentum), Erik Wall (PWC), Sten Hedbäck (Törngren Magnell) och Johan Mårtenzon (EY) Foto (montage): Respektive företag
I panelen: Tomas Almgren (Valentum), Erik Wall (PWC), Sten Hedbäck (Törngren Magnell) och Johan Mårtenzon (EY) Foto (montage): Respektive företag
Panel

”Alla förutsättningar för att fastighetsbranschen tuffar på i samma höga takt ”

Dagens panel pekar ut fastigheter och gaming som fortsatt heta för M&A – detsamma gäller cleantech, mjukvarusektorn.

Uppdaterad 2020-10-30
Publicerad 2020-02-20

I Realtids temavecka om M&A frågar vi idag fyra experter om vilka branscher som är hetast för företagsöverlåtelser och förvärv, liksom var den största potentialen finns.

Restaurang och underhållning är en attraktiv sektor.

Tomas Almgren, vd och partner, Valentum:

Förra året var områden som fastigheter och gaming hett. Vad gäller under 2020?
– Vi ser flera sektorer som går bra, snabbväxande konsumentbolag, framförallt med en D2C-komponent (direct-to-consumenr, bolag som säljer direkt till konsument utan mellanhänder, red:s anmärkn) är fortsatt mycket attraktiva case. Även restaurang och underhållning är en mycket aktiv och attraktiv sektor. Vi ser också att bygg- och installation börjar göra en comeback, framförallt bolag med exponering mot ROT och service. Mjukvarusektorn är också fortsatt mycket aktiv med många transaktioner och höga värderingar

Vilka sektorer är billigast just nu för förvärv?
– Med dagens låga ränteläge blir inga bolag ”billiga”. Vi ser att värderingarna på onoterade bolag etablerats kring mycket höga nivåer och varit relativt stabila de senaste åren. Dock finns det några sektorer som sticker ut. 

– Byggrelaterade bolag som inte är exponerade mot nybyggnation i Stockholm har dragits med i marknadens oro för byggkonjunkturen, ofta ganska orättvist – här finns det nog fortfarande bra affärer att göra.

– Detaljhandelssektorn och underleverantörer till fordonsindustrin värderas också fortsatt lågt men det finns också goda skäl till detta. Här går det nog dock att hitta riktigt bra investeringar om man vågar ha is i magen och är kunnig i sektorerna.

Vilka är de största drivkrafterna för affärer under det kommande året?
– Det låter otroligt tråkigt att säga det men det fortsatt låga ränteläget gör att investerare söker alternativa investeringar med högre avkastning. Det i kombination med en stark och framgångsrik positiv anda kring entreprenörskap i Sverige där otroligt många duktiga entreprenörer på relativt kort tid skapat mycket värdefulla bolag.

Tjänstesektorn börjar rullas upp av riskkapitalbolagen.

Erik Wall, partner på PWC:s strategidel Strategy&:

Förra året var områden som fastigheter och gaming hett. Vad gäller under 2020?
– Det kommer delvis fortsätta i dessa branscher. Teknik och mjukvara är fortsatt hett samt B2B-tjänster. Generellt sett ser vi mer i tjänstesektorn, ofta med koppling till någon produkt eller mjukvara. Säkerhet, energieffektivisering, hållbarhet och hälsa i bredare bemärkelse är också hett.

Vilka faktorer gör att du inte tror på andra branscher?
– Det kommer fortsätta i alla branscher där det finns bra bolag, vissa sektorer är svalare med det finns alltid bra bolag samt aktörer som agerar "contrarian", det är dock svårare att komma till avslut inom dessa branscher exempelvis retail (dealjhandel).

Vilka sektorer är billigast just nu för förvärv?
– Cykliska sektorer och sektorer med strukturella utmaningar som detaljhandelskedjor.

Vilka är de största drivkrafterna för affärer under det kommande året?
– Mycket kapital hos riskkapitalbolagen och höga värderingar på börsen gör att vissa industriella spelare är offensiva. Strukturella förändringar och dynamik i ett flertal branscher gör det attraktivt att investera. Branscher som tidigare lämnats mer orörda som tjänstesektorn börjar rullas upp av riskkapitalbolagen. Många säljare ser att det är höga värderingar vilket gör att det blir hög konkurrens om att köpa och attraktivt att sälja. I tillägg ligger flera bolag osålda sedan länge, dessa situationer letar fortfarande lösningar.

Kommer fler uppköp från utländska ägare?
– Absolut, vi ser ett mycket högt intresse utifrån, också från aktörer som inte  tidigare investerat i Norden. Kronan och en stabil ekonomi gör det attraktivt också ur ett makroperspektiv.

Övrig kommentar?
– Vi ser fortsatt mycket hög aktivitet.

Verksamheter med en tydlig ESG-profil kommer att vara högintressanta.

Sten Hedbäck, advokat och partner på advokatfirman Törngren Magnell:

Förra året var områden som fastigheter och gaming hett. Vad gäller under 2020?
– Vi tror att verksamheter med en tydlig ESG-profil kommer att vara högintressanta. Investerarna blir alltmer angelägna om att placera sina pengar i verksamheter som ”gör gott”, särskilt inom cleantech. Även på kreditmarknaden ser vi ett fortsatt hög aktivitet med nya kreditmarknadsbolag och bolåneinstitut.

Kan affärerna fortsätta i samma fart inom fastighetsbranschen? Vilka faktorer gör att du tror på det?
– I storstadsområdena råder fortfarande en kronisk bostadsbrist och vakansgraderna på lokalsidan är rekordlåga. Kombinerat med de låga räntorna som inte ser ut att röra på sig inom överskådlig tid gör detta att det finns alla förutsättningar för att fastighetsbranschen tuffar på i samma höga takt under 2020.

Vilka är de största drivkrafterna för affärer under det kommande året?
– Den svenska transaktionsmarknaden präglas i hög grad av en mycket aktiv private equity-marknad. PE-fonderna har rekordmycket ”torrt krut” och måste sätta pengarna i avkastning. Detta borgar för ett fortsatt högt tryck av PE-drivna transaktioner.

Kommer fler uppköp från utländska ägare?
– Den svenska kronan är fortsatt lågt värderad och de svenska företagen fortsätter att leverera vinster på en i ett internationellt perspektiv förhållandevis hög nivå. Kombinerat med en aktiv och framstående cleantech-bransch gör detta att svenska företag i hög utsträckning kommer att bli föremål för uppköp av utländska ägare. Detta har varit positivt för aktieägarna då det har resulterat i väldigt höga budpremier de senaste åren.

Övrig kommentar?
– Det är inte uteslutet att vi får se fler transaktioner som triggas av finansiella svårigheter liknande räddningsaktionen av Vinggruppen, där vi biträdde säljarna i en transaktion som räddade en i grunden sund verksamhet och tusentals jobb, och som genomfördes genom en utförsäljning efter ett noga förberett konkursförfarande.

B2B-mjukvarubolag kommer att fortsätta starkt.

Johan Mårtenzon, chef för EY:s nordiska team för corporate finance:

Förra året var områden som fastigheter och gaming hett. Vad gäller under 2020?
– Gaming öppnar starkt där två av våra lysande stjärnor, Embracer och Stillfront, gjort stora och spännande förvärv. Vi ser att B2B-mjukvarubolag kommer fortsätta starkt då det är tillgångar med stora återkommande intäkter och i många fall affärskritiska system hos sina kunder.

Kan affärerna fortsätta i samma fart inom fastighetsbranschen? Vilka faktorer gör att du tror på det?
– Inte min hemmaplan då det är en mer lokal marknad, men jag utgår från att tillgång till billigt kapital samt svag krona kan fortsätta att driva marknaden.

Vilka faktorer gör att du inte tror på andra branscher?
– Sektorer som saknar fundamental tillväxt.

Vilka sektorer är billigast just nu för förvärv?
– Om man vänder på frågan och istället tittar på var man får bäst avkastning tror jag på tillgångar eller branscher som driver digitalisering och optimerar affärer inom specifika branscher. Det kan exempelvis vara IT-konsulter eller mjukvarubolag fokuserade på att digitalisera stora tröga sektorer som retail eller byggindustrin.

Vilka är de största drivkrafterna för affärer under det kommande året?
– För strategiska köpare handlar det mycket om tillväxt och att bredda och skapa innovativa erbjudanden till kund. I övrigt är det fortsatt avkastning i fokus.

Kommer fler uppköp från utländska ägare?
– Ja, det ser vi framför allt inom tech med stora intressen från anglosaxsiska riskkapitalfonder.

Platsannonser