Inkasso, Kronofogden Foto: TT
Foto: TT
Finans

All-time-high i belopp att inkassera

Andelen unga vuxna som har en skuld till inkassobolagen ökar. Det visar årsstatistik från inkassobranschens branschorganisation

 

Publicerad 2021-08-04

Statistiken som sträcker sig tolv år tillbaka visar att den totala skulden hos inkassobolagen ökar. Skuldbeloppet – det vill säga den skuld som gäldenärerna är skyldiga inkassobolagens uppdragsgivare – uppgick den 31/12 2020 till 94,2 miljarder kronor, vilket är all-time-high sedan mätningarna började.

Av de personer som har skulder till inkassobolagen är den stora majoriteteten – 68 procent – i åldern 26–59 år men andelen unga vuxna under 25 år med skulder ökar från 7,6 procent 2019 till 11 procent 2020. Vidare är män fortsatt mer skuldsatta än kvinnor.

Under 2020 minskade antalet nya inkassoärenden med 6 procent samtidigt som antalet avslutade ärenden också minskade, med ungefär lika mycket. Antalet gäldenärer som hade en skuld till inkassobolagen ligger kvar på ungefär samma nivå som året före – 1,3 miljoner. Av dessa var 84 procent privatpersoner och 16 procent företag.

Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden har ökat med drygt 4 procent. Statistiken visar dock att de flesta ärenden, 85 procent, aldrig hamnar hos Kronofogden – ofta på grund av att betalning sker snart efter inkassokrav eller genom att den skuldsatte får en avbetalningsplan. Andelen ansökningar om betalningsförelägganden hos Kronofogden i förhållanden till antalet nya ärenden hos inkassobolagen var följaktligen cirka 15 procent.

Inkassobolagen fick i slutet av februari även svara på en fråga om hur de ser på utvecklingen under 2021. 6 av 10 inkassobolag bedömer att ärenden kommer att öka, vilket är en minskning jämfört mot förra undersökningen, då tre av fyra trodde spådde en ökning. Vidare tror fem av tio inkassobolag att andelen obetalda ärenden kommer att öka under 2021.

I ett långsiktigt perspektiv, från 2008 och framåt har kapitalskulderna mer än fördubblats – från 44,5 miljarder till 94,2 miljarder. Detta är ”all-time-high” för gäldenärernas samlade kapitalskuld i Sverige.

Sedan 2019 har antalet ansökningar om betalningsförelägganden ökat från 1,19 miljoner till 1,24 miljoner. Dock har antalet ansökningar sjunkit i jämförelse med 2018. Även ansökningar om verkställighet har ökat, från 630 000 till 704 000, vilket motsvarar cirka 8,4 procent av alla nya inkassoärenden under året.

Statistiken visar att män är överrepresenterade hos inkassobolagen. 56 procent av alla fysiska personer som är registrerade i inkassobolagens register är män. Jämfört med året innan tog andelen män upp 59 procent av alla inregistrerade. Andelen skuldsatta män har därmed sjunkit i samband med att andelen skuldsatta kvinnor har ökat från 41 procent 2019 till cirka 44 procent 2020.

Statistiken samlades in under februari/mars månad och representanter från inkassobolagen fick samtidigt svara på frågor om vad de tror om framtiden. Majoriteten (sex av tio) tror att antalet inkassokrav kommer att öka under 2021. Detta är en minskning jämfört med förra årets undersökning, då tre av fyra spådde att antalet inkassoärenden skulle öka under 2020.

Samtidigt tror fem av tio (50 procent) inkassobolag att andelen obetalda inkassokrav kommer att fortsätta att öka. Även detta är en minskning jämfört med förra årets undersökning, då sex av tio (60 procent) att andelen obetalda ärenden skulle öka under 2020.

Platsannonser

Logga in