Finans

Alfa Laval drar tillbaka förslag om aktieutdelning

Alfa Lavals styrelse återkallar förslaget aktieutdelningen för 2019 som en åtgärd för att bibehålla likvida medel.

Publicerad 2020-04-03

Som tidigare meddelats implementerar Alfa Laval ett brett kostnadsreducerings­program med målet att minska de fasta kostnaderna med 1 miljard kronor på rullande tolv månaders basis. Programmet löper planenligt och de första finansiella effekterna förväntas bli synliga i april. Det framgår av ett pressmeddelande.

En viktig del av kostnadsreduceringsprogramet är relaterad till flexibiliteten i olika arbetstidsförkortningsprogram i länder såsom Italien, Tyskland, Frankrike och nu även Sverige. I Sverige har företaget för avsikt att reducera arbetstiden med 40 procent för omkring 900 tjänstemän från den 1 maj. Förberedelser pågår även för att implementera ett liknande program för medarbetare i produktionsanläggningarna, eftersom beläggningen i de svenska fabrikerna förväntas minska.

För att ytterligare stärka företaget när det gäller de negativa kort- och medelfristiga finansiella effekterna av covid-19 föreslår Alfa Lavals styrelse att återkalla aktieutdelningen för 2019 som en åtgärd för att bibehålla likvida medel. Tidigare förslag var en utdelning av 5,50 kronor per aktie.

Alfa Laval har tidigare indikerat att efterfrågan i första kvartalet 2020 förväntas bli på ungefär samma nivå som i det fjärde kvartalet 2019. Företaget bekräftar denna vägledning från rapporten i samband med det fjärde kvartalet 2019.

I ett pressmeddelande den 17 mars uttrycker Alfa Laval oro över affärsklimatet från och med andra kvartalet 2020 på grund av de negativa effekterna av pandemin covid-19. Företaget bekräftar de negativa kortfristiga utsikterna som gavs den 17 mars.

Platsannonser