Annons

Annons

Alexander Richards frias

Fängelsedomen rivs upp mot Alexander Richards och hans medåtalade.

För snart ett och ett halvt år sedan dömdes affärsmannen Alexander Richards tillsammans med sina medåtalade till fängelse av Nacka tingsrätt. I dag friar hovrätten honom och hans medåtalade från fängelsedomen.

Alexander Richards dömdes till tre och ett halvt års fängelse för åtta fall av grovt svindleri, flera fall av bokföringsbrott, varav två grova, tre fall grovt insiderbrott samt ett fall osant intygande, grovt brott. Han dömdes även till fem års näringsförbud.

I dag skriver Svea hovrätt att merparten av åtalet ogillas. Alexander Richards döms endast för bokföringsbrott på grund av för sent upprättade årsredovisningar. Han döms till villkorligt för detta.

Annons

Annons

Alexander Richards dömdes även att betala 18,9 miljoner kronor till staten samt 100.000 kronor av försvararkostnaden. Även dessa punkter river hovrätten upp.

Även hans medåtalade Anders Alm frias från åtalet om grovt svindleri liksom Bengt Helmersson och Leslie Balmer.

Hovrätten skriver dock att de uppgifter som förekommer i pressmeddelanden från 2005 samt i delårsrapporten från november 2005 innehåller vilseledande uppgifter som är ägnade att påverka bedömandet av företagets ekonomi.

"Men eftersom det inte är visat att någon av de tilltalade har spridit de vilseledande uppgifterna uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har hobrätten funnit att även åtalet mot dessa ska ogillas", skriver hovrätten i bedömningen av åtalet för svindleri.

I åtalet har åklagaren även nämnt att om de tilltalade inte döms som gärningsmän ska de åtminstonde dömas för medhjälp till svindleri. I Alexander Richards fall för anstiftan till svindleri.

Den punkten togs dock inte upp under huvudförhandlingen. Hovrätten kommer till slutsatsen att de inte heller ska dömas för anstiftan eller medhjälp till svindleri.

Punkten om insiderbrott där Alexander Richards och Bengt Helmersson sålde aktier i NRS Holding har åklagaren hänvisat till att Alexander Richards och Bengt Helmersson har agerat efter vetskapen om sitt egna svindleri. Men i och med att hovrätten friar männen från svindleri kan de inte heller dömas för insiderbrott.

I en annan punkt om insiderbrott skriver hovrätten att Alexander Richards och Bengt Helmersson inte haft tillgång till information om icke offentliggjorda omständigheter som varit ägnade att väsentligt påverka priset på aktierna i NRS Holding.

När det gäller bokföringsbrott där Alexander Richards döms till villkorligt har han erkänt att de aktuella årsredovisningarna har upprättats för sent men han har bestritt ansvar för brott eftersom han inte har handlat uppsåtligt eller oaktsamt.

Hovrätten konstaterar att Alexander Richards var faktisk företrädare för bolagen Richards & Panday, senare ändrat till Icapital Group och western Elgajo.

"Alexander Richards har inte anfört något som fritar honom från ansvar för att i vart fall oaktsamhet ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott", skriver hovrätten.

Hovrätten bedömer alltså att han ska dömas för bokföringsbrott, ett för vardera bolag och räkenskapsår.

Hovrätten friar dock Alexander Richards för åtalet om bokföringsbrott i Western Elgajo för räkenskapsåren 2004 och 2005. Domstolen hänvisar till att åklagaren haft för lite bevisning som visar att bokföringen släpat efter.

Alexander Richards frias även på punkten om skattebrott där han anklagas för att ha tagit ut 1,3 miljoner kronor från Western Elgajo utan att redovisa detta som lön.

Hovrätten hänvisar till förhöret under ed som gjorts under tingsrätten med Alexander Richards affärskompanjon Mahesh Ram. Han menar att han agerat som konsult åt bolaget och fått 1,3 miljoner kronor i ersättning. Åklagarens uppgifter har inte talat emot detta, enligt hovrätten.

Hovrätten friar även Alexander Richards på skattebrottspunkten som rör 190.000 systemsererationaktier. Där har åklagaren anklagat honom för att uppsåtligen lämnat en oriktig uppgift i sin självdeklaration när han köpt aktier i systemseperation till underpris från Western Elgajo. Beloppet motsvarar 2,66 miljoner kronor.

Alexander Richards menar att han inte köpt aktierna till underpris. I enlighet med ett optionsavtal den 1 december 2004 och en avräkningsnota den 9 december 2004 förvärvade han aktierna till marknadspris för att senare tilldela tre anställda aktier.

Hovrätten pekar dock på förhör med en av de anställda som bekräftar att han skulle erhålla aktier i Systemseperation för sitt engagemang i bolaget. Hovrätten anser inte att det finns anledning att tvivla på de uppgifter.

Hovrätten anser än en gång att åklagaren inte har motbevisat Alexander Richards uppgifter.

De åtalade

Alexander Richards:

Åtalad för svindleri, insiderbrott, otillbörlig marknadspåverkan, osant intygande, skattebrott och bokföringsbrott (samtliga klassade som grova brott). Misstankarna gäller såväl det noterade NRS Technologies samt Richards olika ägarbolag i Sverige och England.

Leslie Balmer

Åtalad för svindleri, insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan (grova brott). Balmer stod som vd och drev verksamheten i England men saknade anställningskontrakt. Han har i förhör förnekat all inblandning i pressmeddelandena som skickades ut i Sverige.

Anders Alm

Åtalad för grovt svindleri. Tidigare svåger till Richards som satt i NRS styrelse från augusti 2005 och blev ordförande i november. Misstänks för att ha deltagit i planering och spridning av felaktig information.

Bengt Helmersson

Åtalad för grovt svindleri, insiderbrott samt skattebrott. Rådgivare som bland annat skrev det informationsmemorandum som NRS/Bubbeltian presenterade i augusti 2005. Fick enligt åklagaren delvis betalt i aktier som han senare sålde när kursen gick upp.

Om NRS Technologies

• NRS Technologies tog i augusti 2005 köksvägen till Aktietorget genom en affär med krisdrabbade Bubbeltian.

• Den 10 augusti 2005 gick kursen upp 62,5 procent sedan övertagandet av Bubbeltian blivit klart.

• Den 27 oktober meddelade bolaget ett ”marknadsgenombrott” och en första stororder. Kursen gick 13,5 procent.

• Den 6 december meddelade bolaget att en ny order tecknats med ett värde på 65 miljoner kronor. Kursen gick 50 procent.

• Den 15 december meddelade bolaget i en annonsbilaga i Dagens Industri att orderboken kunde öka till en halv miljard på tolv månader. Kursen gick 33 procent.

• Fram till toppnoteringen den 22 december hade aktiekursen ökat med över 1000 procent på fem månader.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons