FinansNyhet

Alexander Ernstberger frias från två brottsmisstankar

Alexander ErnstbergerAlexander Ernstberger
Alexander Ernstberger vd och huvudägare i Allra. Foto: Allra
Publicerad

Åklagare Thomas Hertz lägger ned två brottsmisstankar mot Allra-toppen Alexander Ernstberger på grund av brist på bevis. ”Det här var väntat”, säger Alexander Ernstberger om beslutet.

Sara Johansson

Kammaråklagare Thomas Hertz väljer i dag att lägga ned delar av förundersökningen mot Allra-toppen Alexander Ernstberger. Det rör en del av misstankarna om trolöshet mot huvudman samt medhjälp till grovt bokföringsbrott.

”Det här var väntat. Under förundersökningens gång så har åklagaren kommit till bättre insikt, han har backat från ett flertal påståenden och nu läggs delar av misstankarna ner. Inga brott har begåtts och nu hoppas jag att resterande misstankar också läggs ner, om inte så ser jag med tillförsikt fram emot en process i domstol”, kommenterar Alexander Ernstberger åklagarens beslut i ett mejl till Realtid.se.

Realtid.se har tidigare skrivit om att åklagaren valt att dela upp förundersökningen då två av huvudpersonerna befinner sig på flykt utomlands. De som är på flykt är Ewran Mersin, som var chef för Allras verksamhet i Dubai och Mattias Bengtsson, storägare i Oak Capital. 

Annons

Under en förhandling som ägde rum den 27 juli meddelade åklagaren att han valt att justera kvarstaden mot Alexander Ernstberger, så att den endast inbegriper första delen av brottsmisstanken trolöshet mot huvudman, köp av ett visst derivat. Den andra delen, försäljning av visst derivat, är nämligen beroende av att de medmisstänkta hörs. Åklagaren var dock tydlig med att Alexander Ernstberger fortfarande var misstänkt i delen som rör försäljningen av derivatet. Nu har dock åklagare Thomas Hertz valt att plocka bort denna del av misstankar mot Alexander Ernstberger.

”Utredningen av denna brottsmisstanke har inskränkts genom att de transaktioner som ägt rum med Oak Capital AB som motpart under december 2012 inte längre ingår i förundersökningen såvitt avser Alexander Ernstberger. Skälet till inskränkningen är att det med befintligt utredningsmaterial inte kan bevisas att Alexander Ernstberger haft den insikt eller kännedom (uppsåt) som krävs för att agerandet från hans sida ska vara straffbart”.

Åklagaren skriver även att förundersökningen rörande Medhjälp till grovt bokföringsbrott mellan maj 2011 och april 2012 läggs ned. Motiveringen är att ”det saknas numera anledning anta att det misstänkta agerandet på objektiv grund kan utgöra en medhjälpsgärning”.

Annons

Åklagaren har desutom tagit samma kvarstadsbeslut rörande ytterligare två Allra-toppar, Johan Bergsgård, portföljförvaltare samt suttit i styrelsen för tre av Allra-bolagen, och Olle Marcusson, ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg. Kvarstadsbeslutet ska alltså endast avse Pensionsmyndighetens förväntade skadeståndsanspråk samt att beloppen inskränks till cirka 138 miljoner kronor jämte ränta från 28 december 2012.

Realtid.se söker åklagare Thomas Hertz för en kommentar.

Annons