FinansNyhet

Alecta: ”Vi behöver bättre data för hållbara investeringar”

Alectas vd Magnus Billing vill se mer scenario-anpassad data för att bättre kunna förutse möjligheter och risker inom hållbarhetsområdet. Foto: Stefan Sigemo/PWC.Alectas vd Magnus Billing vill se mer scenario-anpassad data för att bättre kunna förutse möjligheter och risker inom hållbarhetsområdet. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Alectas vd Magnus Billing vill se mer scenario-anpassad data för att bättre kunna förutse möjligheter och risker inom hållbarhetsområdet. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Publicerad

Alectas vd Magnus Billing ser stor potential i att påverka finansbranschen i en mer hållbar riktning. Men, otillräcklig data är ett problem. 

Miriam Istner-Byman

Som femte största pensionsföretaget i Europa med 900 miljarder kronor i förvaltade tillgångar och en kundstock som består av 2,5 miljoner privatkunder och drygt 35 000 företagskunder har Alecta möjlighet att påverka finansmarknaden i en mer hållbar riktning. Det är företagets vd Magnus Billing övertygad om. Alecta har gjort det till en del av sin affärsmodell att investera de förvaltade tillgångarna i hållbara bolag. 

– Vi är aktiva ägare som vill lära känna och förstå de bolag som vi investerar i. Vår filosofi är ett långsiktigt ägande och då kan vi också vara med och påverka bolagen i en mer hållbar riktning, säger Magnus Billing på PwC:s Finansdag som i år ägde rum på Grand Hotel i Stockholm. 

En stor utmaning inom hållbarhetsområdet och investeringsprocessen är enligt Magnus Billing att man inte längre kan förlita sig på gammal data och att den data som vi idag har tillgång till inte är tillräckligt ändamålsenlig.

Annons

– Datans kvalitet gör att det inte är möjligt att göra en bedömning med den kvalitet och den styrka som man vanligtvis gör vid en finansiell bedömning. För att förutse möjligheter och risker idag behöver vi data som är mer scenario-anpassad, vilket innebär att risker och möjligheter bör presenteras utifrån olika tänkbara scenarier. Det blir allt viktigare med tanke på hur föränderlig vår omvärld är.

Vad lägger du i begreppet hållbarhet?
– Vi brukar tala om värdeskapande omställning, vilket innefattar bland annat mångfald i styrelse och ledning till energieffektiviteten i produktionen. 

Magnus Billing upplever att de flesta av bolagen som Alecta investerar kapital i är framgångsrika i sitt hållbarhetsarbete.

Annons

–  Många bolag integrerar hållbarhet i sina affärsmodeller för att säkerställa värde. Det är en positiv utveckling att bolagen inser att hållbarhet och avkastning kan förenas. Tidigare betraktas hållbarhet mer som en kostnadspost innan det blev en compliancefråga.

Hur ser du på framtiden?
– Jag är positiv. Den yngre generationen ställer krav och har sunda värderingar och förväntningar. Det gör att de ställer rätt frågor. 

Annons