Fonder

Ålandsbanken viktar ned aktier

Svag global tillväxt och en bestående oro är anledningen. Guldexponeringen ökar istället.

Publicerad 2016-03-09

Finska förvaltaren Ålandsbanken Kapitalförvaltning, som i en lång intervju med Realtid.se nyligen förklarade sin konservativa placeringsstrategi, viktar ned aktieinnehavet ytterligare med fem procent.

Bolaget har en fortsatt negativ syn och ser att aktierisken blivit högre på grund av en dyrare aktiemarknad och sänker därmed exponeringen till 25 procent, framgår det av den senaste marknadsutblicken. För minskningen av aktieinnehavet köper förvaltaren istället guldexponering.

"Vi ser den pågående uppgången i aktiemarknaden som tillfällig och driven av förväntningar på centralbankerna. Vi tror att förväntningarna är alltför högt uppskruvade på både ECB och FED. Marknaden diskonterar en alltför låg sannolikhet för ytterligare höjningar från FED", framgår det av marknadsbrevet.

Bakgrunden till den senaste sänkningen är en modest tillväxt i den globala ekonomin som gör att Ålandsbanken har en negativ marknadsvy på sex månaders sikt. Den svaga utvecklingen på börsen har börjat väga negativt även på framåtblickande ekonomiska indikatorer.

"Marknadssentimentet har visserligen hämtat sig något under senare tid, men risken är att sentimentet åter kommer att påverkas negativt av geopolitiska spänningar, låga oljepriser, en gnagande oro över de strukturella utmaningarna i Kina samt uppenbara politiska event-risker i både Europa och USA", skriver Ålandsbanken Kapitalförvaltning, med tillägget att farhågorna om hälsotillståndet i det europeiska banksystemet består.

Denna osäkerhet kommer trots enorma globala penningpolitiska stimulanser av centralbankerna.

"Frågan om stimulanserna överstimulerat risktagandet kan därför komma att ställas på sin spets", enligt marknadsutblicken.

Platsannonser