Bankutdelningar Ålandsbanken
Foto: USA Resiseblogger via Pixabay
Finanspolitik

Ålandsbanken: Sannolikt att EU tillåter utdelningar för välkapitaliserade banker

Frågan om bankutdelningar tillåts igen inom EU tas upp av European Systemic Risk Board idag. Sannolikt tillåts vissa utdelningar, enligt Ålandsbanken

Uppdaterad 2020-12-15
Publicerad 2020-12-15

Efter att Bank of England förra veckan öppnat för att brittiska banker ska få dela ut upp till 25 procent av de sammanlagda vinsterna för 2019 och 2020 ökar pressen på European Systemic Risk Board, ESRB, att även ge europeiska banker tillstånd att betala utdelningar baserat på 2020 års intjäning. Det skriver Ålandsbanken i en kommentar. Frågan om banktutdelningar ska tas upp på ESBR:s styrelsemöte idag.

Enligt förhandsspekulationer Ålandsbanken hänvisar till är det sannolikt att ESRB tillåter välkapitaliserade banker att dela ut 15-20 procent av resultatet för 2020.

– Förutsättningen är att respektive bank har ”möjlighet att möta de kreditförluster som kan bli följden av pandemin” – i praktiken alltså att klara ECB:s stresstester med god marginal. Bland de banker som förefaller ha goda möjligheter att möta dessa kriterier hittar vi bland annat ABN-Amro och Nordea, skriver Ålandsbanken.

Banken bedömer att Finansinspektionen, FI, kommer med stor sannolikhet att följa ESRB:s rekommendationer med viss eftersläpning.

– Det är svårt att tänka sig ett scenario där Nordea tillåts distribuera kapital till ägarna samtidigt som SEB, SHB och Swedbank inte får göra det. Det är fullt troligt att FI väljer en liknande grund för att tillåta utbetalningar (även om vi anser att vinstmåttet är ett relativt dåligt mått – kapitaltäckning efter utdelning vore betydligt bättre).

Ålandsbanken bedömer att de nordiska bankerna har möjlighet att återföra 15-25 procent av marknadsvärdet under de kommande tre åren, högst för SEB, lägst för Danske Bank.

– Detta förutsätter dels maximala kontracykliska buffertar från 2022 och framåt, dels att respektive bank behåller en ”management buffer” i linje med sina långsiktiga målsättningar.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in