Bank

Ålandsbanken höjer vinstprognosen

Ålandsbanken förväntar sig ett bättre rörelseresultat för år 2019 än vad man tidigare har kommunicerat.

Uppdaterad 2019-10-08
Publicerad 2019-10-08

Den 8 februari 2019, i samband med att Ålandsbankens bokslutskommuniké för 2018 publicerades, offentliggjordes bankens framtidsutsikter för 2019. Då var förväntningarna att Ålandsbanken 2019 kommer att redovisa ett rörelseresultat i nivå med 2018, det vill säga 29 miljoner euro. 

Nu väljer Ålandsbanken att revidera framtidsutsikterna baserat på preliminära bokslutsuppgifter för årets första nio månader. Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgår preliminärt till cirka 9,5 miljoner euro och rörelseresultatet för årets första nio månader uppgår preliminärt till cirka 24,1 miljoner euro. 

Banken tror nu att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än eller i nivå med 2018.

”Ålandsbanken är beroende av framför allt ränte- och aktiemarknadens utveckling. Det finns en oro gällande den ekonomiska utvecklingen på flera betydande marknader. Av denna anledning finns det en viss osäkerhet i nuvarande framtidsprognos”, skriver Ålandsbanken.

Ålandsbanken publicerar delårsrapporten för januari-september 2019 den 23 oktober 2019 klockan 9.00. 

Platsannonser