Bank

Ålandsbanken drar tillbaka prognos för året

Ålandsbanken drar tillbaka sin helårprognos. Coronaviruset förändrar marknadssituationen.

Publicerad 2020-04-07

Ålandsbanken berättar i ett pressmeddelande om hur man ser på den förändrade framtiden.

Den 7 februari  2020 ansåg banken att  rörelseresultatet för 2020 väntades bli bättre än de 33,2 miljoner euro som var facit 2019.

Men med hänvisning till den låga visibiliteten på marknaden avstår Ålandsbanken nu från att ge utsikter för 2020.

”De väsentligt försämrade makroekonomiska utsikterna till följd av situationen med coronaviruset har en negativ inverkan på Ålandsbankens rörelseresultat 2020, i första hand i form av högre nedskrivningsreserveringar samt lägre intäkter från kapitalförvaltningsaffären”, skriver banken i ett pressmeddelande,

Platsannonser