Annons

Annons

Aktiviteten i industrin fortsätter backa

"Aktiviteten i industrin fortsatte att minska för tredje månaden i rad till nivåer vi inte sett sedan 2012." Det säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI-total föll i november till 45,4 från 46,0 i oktober.

– Ännu finns det inga entydiga tecken på en vändning även om produktionsplanerna var en positiv konjunktursignal i november, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en skriftlig kommentar.

Orderingång och sysselsättning bidrog sammantaget med 1,1 indexenheter till nedgången i PMI-total medan delindex för produktion, leveranstider och lager gav ett positivt bidrag med 0,5 indexenheter. Att samtliga delindex exklusive lager befinner sig under 50-strecket för tredje månaden i rad tyder på en svag aktivitet i industrin.

Index för industriföretagens produktionsplaner steg i november till 52,7 men är lägre än genomsnittet för i år. Den avtagande orderingången ökar dock risken för att produktionsplanerna kan revideras ned ytterligare de närmaste månaderna.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser föll till 41,0 i november från 43,4 i oktober.

– Det är den lägsta nivån sedan februari 2016 och visar på att det svaga pristrycket är utbrett i industrin, vilket på sikt kan vara återhållande på den svenska inflationen, säger Jörgen Kennemar.

Annons

Annons

Om PMI

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons