Martin Öqvist
Martin Öqvist. Foto: Lannebo Fonder
Fonder

”Aktiv förvaltning märks vid pressade marknader”

Den svenska fondbranschen kommer att konsolideras. Det spår Lannebo Fonders vd Martin Öqvist. – Jag tror att nya regelverk och mindre antal PPM-fonder kommer att driva på konsolideringen.

Uppdaterad 2019-05-08
Publicerad 2019-04-18

Martin Öqvist förklarar att även om passiv förvaltning har många förespråkare bland forskare, inom media och hos myndigheter som Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen, är det fortfarande en stor tvistefråga i branschen och bland sparare.

Vem vinner debatten?

– Det kommer den aktiva förvaltningen att göra, särskilt om det blir pressade marknader. Många menar att det blir lite speciellt när marknaden har gått så pass bra. Den stora fördelen med aktiv förvaltning kommer att visa sig när det blir utmaningar på marknaden.

– Den aktive förvaltarens fokus på att investera i aktier som är attraktivt värderade och vara försiktig med risk är en fördel mot indexfonden vid en svag marknad. Indexfonden köper mest i de högst värderade aktierna, och får sedan vid en nedgång sälja i takt med att aktierna förlorar i värde för att kunna följa index. Indexfonderna tenderar att köpa dyrt och sälja billigt.

Varför fick Lannebo Fonder nyligen pris av Morningstar som bästa aktiva aktieförvaltare i Sverige?

– Riskmedvetenhet är en av hörnstenarna i vår aktiva förvaltning. Det handlar mycket om att göra djupa bolagsanalyser, kanske inte hänga med i alla trender när det gäller tillväxtbolag. Vi håller oss borta från bolag som inte har bra kassaflöden.

– Under 2018 var det ett väldigt skakigt år på aktiemarknaden men vi uppvisar en jämn avkastning i våra fonder också över lite längre tid och om man tar hänsyn till risken.

Hur jobbar förvaltarna?

– Vi analyserar enskilda bolag utan att titta på vilket vikt de har i index. Vi ger stor frihet till förvaltarna att fatta sina beslut. I de flesta fall är det två förvaltare, i något enstaka fall en förvaltare.

– Grunden i vår aktiva förvaltning är att ha väldigt koncentrerade portföljer. I exempelvis fonden Lannebo Sverige har vi 25 innehav, vilket i jämförelse är extremt koncentrerat.

Martin Öqvist säger att Lannebo Fonder totalt sett har gått bättre än sina jämförelseindex. För de fem fonder som har varit med sedan bolaget startade år 2000 och idag står för merparten av de förvaltade tillgångarna har Lannebo Mixfond, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select och Lannebo Sverige alla överträffat sina jämförelseindex. 

Teknikfonden Lannebo Vision, som varit med sedan starten men drabbades hårt av IT-kraschen i början av 2000-talet, har enligt Martin Öqvist överträffat sitt jämförelseindex under de senaste tio åren,

– Riskmedvetenhet, långsiktighet och oberoendet som kapitalförvaltare är hörnstenarna för att Lannebo Fonders aktiva förvaltning långsiktigt ska gå bättre än index.

– En viktig komponent när det gäller långsiktigheten är att jobba aktivt, träffa bolagen, ledningarna, jobba i valberedningarna för att utse styrelseledamöter och att delta i bolagsstämmorna.

Varför är oberoendet en fördel vid er aktiva förvaltning?

– Det innebär att vi försöker avvika från index med stor förvaltarfrihet med självständiga beslut. Utmaningen är att vi inte har något eget distributionsnät utan prestation blir vårt existensberättigande.

– Vi kommer aldrig i någon situation där vi behöver ta hänsyn till något koncernbolag.

– Oberoendet är en av de största utmaningarna för förvaltare samtidigt som det är en av de största fördelarna eftersom det bidrar till ett så starkt fokus på prestation.

– Vid perioder då förvaltningen går svagare än index är det lättare som oberoende förvaltare att hålla fast vid inriktningen med aktiv förvaltning, annars finns det större press att övergå till indexnära förvaltning, säger Martin Öqvist.

Ser du konsolideringsbehov i branschen?

– Vi har pratat om det i många år. Det var förra året som det började hända något. Det var drivet av Pensionsmyndigheten och förändringen på Fondtorget, till viss del också Finansinspektionens ingripande.

Som exempel på konsolideringen nämner Martin Öqvist att Cicero har gjort flera förvärv, East Capital köpte fondbolaget Monyx och att Altor-ägda Carneo har sagt att de har stora förvärvsambitioner.

– PPM har varit en drivkraft, sedan har du regelverken som ökar kostnaden och gör att det krävs mer kapital för att driva verksamheten. Regelbördan har funnits i många år och bara ökar.

– Jag tror att nya regelverk och mindre antal PPM-fonder kommer driva på konsolideringen.

– En del företag har räddats av god lönsamhet, så länge börsen gått bra har lönsamheten varit tillräcklig i de mindre fondbolagen. Men blir det börsfall och försämrad lönsamhet och dessutom med den osäkerheten om vad steg två i förändringen av Pensionsmyndighetens fondtorg innebär. Där är uppdraget att det ska bli mycket färre fonder än vad det finns idag.

– Man har gått från 800 fonder och kanske landar på runt 500 fonder i det första steget. I steg två har man pratat om att kanske 100 till 200 fonder blir kvar. Det kommer innebära utmaningar för många, även oss, och kan även drabba större fondbolag. Steg ett är ju legalt sett implementerat, även om 75 procent av fondbolagen ännu inte fått sin ansökan beviljad.

När sker steg två med PPM:s fondtorg och hur ser du på utredningen?

– Jag kan bara gissa, men steg två kan vara här redan hösten 2020. Vi vet inte i detalj vad den utredning som pågår landar i. Vi befarar dock att färre fonder är sämre för pensionsspararna och innebär mer indexförvaltning och mer globala placeringar, vilket innebär sämre kapitalallokering och en omfattande utförsäljning från svenska börsen. Utöver de nya förutsättningarna kommer det säkert bli en stor diskussion om övergångslösningar, det vill säga vad händer med de gamla pengarna på Fondtorget.

Lannebo Fonder har enligt Martin Öqvist en marknadsandel på 1,7 procent och är en av de största oberoende kapitalförvaltarna i Sverige. I den kategorin finns bland annat även Öhman, Carnegie, Didner & Gerge och Spiltan. 

Platsannonser