Martin Guri och Peter Malmqvist.
Bank

Aktiestrateg: Bolånekriget kommer fortsätta tynga bankernas marginaler

När de fyra svenska storbankerna har lämnat delårsrapporter för det andra kvartalet är det främst lönsamhetspress inom bolån som sticker ut, följt av ökade kostnader för åtgärder mot penningtvätt. Det säger Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, som spår fortsatt marginalpress inom bolån.  

Uppdaterad 2019-07-22
Publicerad 2019-07-22

– Generellt sett handlar det om marginalpress på bolånen främst. Marginalpressen är strukturell och lär fortsätta under lång tid med nya aktörer och hård konkurrens, säger Guri till Realtid på måndagen.  

– Flera av bankerna säger att de är missnöjda med utvecklingen i förhållande till sin marknadsandel. Hur ska de få tillbaka sin marknadandel, jo det är genom att konkurrera med priset. På så sätt indikerar de väldigt tydligt att bolånekriget kommer fortsätta. 

En annan gemensam faktor som Guri nämner för de svenska bankerna är högre AML-kostnader (Anti Money Laundring), alltså kostnader för bland annat jurister och system för att motverka penningtvätt. 

– Dessa kostnader är av mer kortsiktig natur, så småningom har man gjort så mycket man behöver. 

Resultaten har i kvartalet gynnats av bra trading-inkomster, vilket visserligen var bra men Guri påpekar att man brukar kalla det dålig kvalitet. 

SEB stod, enligt Guri, ut inom företagssidan där banken tog marknadsandelar.

– Om vi har räknat rätt hade SEB en volymtillväxt under kvartalet på 17 procent uppräknat i årstakt, det är bara att gratulera men det är ohållbart. 

SEB skriver i sin delårsrapport att segmentet Stora företag såg en hög efterfrågan på tjänster inom samtliga kundsegment och produkter under det första halvåret. Kreditportföljen för företag ökade, delvis till följd av att kunderna gjorde många fusioner och förvärv i en aktiv marknad, skriver SEB.

Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker, skriver i en analys i Aktiespararna att de svenska storbankernas vinster sammantaget var 3 procent högre än väntat. 

“Emellertid kan konstateras att två av bankerna låg över, medan två låg under, vilket ger en lite mer dämpad bild. Intäkterna kom dock in över prognos i tre av de fyra bankerna och det ger ju en bättre bild”, skriver Malmqvist. 

Platsannonser