Rättstvist

Aktiespararna och Bolagsverket i tvist efter Insplanet-bud

Vem ska företräda aktieägarna som ska lösa in sina aktier efter Zmartas bud på Insplanet? Aktiespararna och Bolagsverket är inte överens.

Publicerad 2019-02-18

Zmarta Group lade i augusti 2018 ett bud på aktierna i försäkringsjämförelsesajten Insplanet på 175 miljoner kronor. I november blev det klart att Zmarta Group fullföljer budet och kräver tvångsinlösen från aktieägarna.

Den 8 februari beslutar Bolagsverket att utse Lars Milberg till god man för de aktieägare i bolaget som inlösen riktar sig mot. Lars Milberg har tidigare haft en flertal befattningar hos just Aktiespararna, bland annat som chefsjurist.

Aktiespararna klagade på beslutet via mejl underskrivet av vd Joacim Olsson. Aktiespararna har tidigare föreslagit advokat Axel Weibull medan en aktieägare å sin sida har föreslagit advokat Urban Båvenstam.

Bolagsverket skriver att myndigheten föreslog Lars Milberg då det fanns motstridiga förslag.

För att få verket att välja den av Aktiespararna valde goda mannen har medlemsförbundet pekat på att det inte finns bevis för att aktieägaren de facto är en aktieägare i Insplanet. Bolagsverket tycker annorlunda men har ändå valt att besluta om en god man – som ingen av de två andra parterna föreslagit.

Bolagsverket pekar på att Aktiespararna inte sagt att Lars Milberg skulle vara olämplig. Aktiespararna har dessutom föreslagit honom vid tidigare tillfällen på senare år.

Bolagsverket skriver att Lars Milberg har, ”från flera olika håll, i allmänna ordalag, omnämnts som en av de mest erfarna och meriterade som god man av detta slag som över huvudtaget finns att tillgå”.

”Aktiespararna tycks i stället drivas av den uppfattningen att Bolagsverket alltid ska utse den som Aktiespararna föreslår”, skriver Bolagsverket. 

Bolagsverket skriver att man inte delar Aktiespararnas uppfattning att deras förslag alltid ska ges företräde.

Insplanet avnoterades från First North i november när det blev klart att Zmarta Group ägde 90 procent av bolaget och tvångsinlösen startades.

Platsannonser

Logga in