Fonder

"Aktier är billiga jämfört med alternativen"

Fondveteranen Bill Miller gillar cykliska bolag och undviker sektorer som uppfattas som säkra. För Realtid berättar han varför bostadssektorn i USA är en av hans största positioner och varför han gillar flygbolag.

Uppdaterad 2016-12-13
Publicerad 2016-09-29

Legg Masons fondveteran Bill Miller, känd bland annat för att ha slagit index 15 år i rad mellan 1991 och 2006, tycker aktiemarknaden är billig nu och att det inte finns något värde i obligationer.

Den amerikanska aktiemarknaden beskrivs sällan som billig eller undervärderad men Miller uppger i en intervju med Realtid.se under ett Stockholmsbesök att det finns gott om värde att finna i cykliska bolag.

– I alla typer av marknader finns det bolag som är övervärderade och undervärderade. Tittar vi på det som en helhet är den väldigt undervärderad jämfört med alternativen, vilka är obligationer och kontanter. Om det finns en bubbla så är den i obligationssektorn, eftersom nollavkastningen blir garanter förluster efter inflation. Aktiemarknaden ser attraktiv ut jämfört med det, säger han.

Den dyra delen av marknaden är den som varit populär under bland annat första halvan av året, sektorer som uppfattas som säkra och är obligationslika. Här finns telekom, konsumentsektorn och traditionella försörjningsföretag (så kallade utilities). Medan mer cykliska sektorer uppfattas som mer riskfyllda och är därför billiga, menar han.

– Det här är effekten och kvarlevan av finanskrisen så nu är människor betydligt mer rädda för risker. Men sedan 2009 har det gett möjlighet att äga andra, mer riskfyllda aktier och med undantag för 2011 och första halvan av det här året, har man gjort rätt val om man investerat så, säger han.

Förutom Amazon, som Miller tidigare beskrivit som sin bästa investering när han gick in vid börsnoteringen, gillar han områden många håller sig borta från. Här finns bostadsbyggsektorn i USA och banker. Han gillar JP Morgan, Citi och Bank of America, samt en sub-prime-långivare vid namn One Main Financial som han tror "kan dubbla de kommande två till tre åren".

– Bostadssektorn är ett av områdena som inte återhämtat sig till sina tidigare nivåer innan finanskrisen, säger han.

– Och vi gillar flygbolag, vilket kan ses som kontroversiellt. Historiskt sett har de varit en dålig investering men en konsolidering av industrin sker och nu är de väldigt lönsamma. De flygbolagsaktier vi köpte för några år sedan har alla vuxit mycket men folk gillar dem fortfarande inte eftersom de gått ner i år. Men vi tycker de är attraktiva och säkert värda 50 procent mer än nuvarande nivåer, säger Miller.

Han ser även positivt på tillväxten i USA framöver, även om dessa bolag inte är helt beroende av det och har sina egna underliggande orsaker till tillväxt.

– Inom bostadssektorn råder det till exempel en brist på nya hem sett till historiska nivåer. Det ger en obalans mellan tillgång och efterfrågan, vilket innebär att huspriser stiger snabbare än inflationen, samtidigt som man kan låna för att köpa till lägre nivåer än någonsin. Det ger en positiv dynamik för industrin, säger han.

Nya räntehöjningar från Janet Yellen och Fed är ett flitigt diskuterat ämne inte minst bland investerare. När räntan i USA höjdes i december 2015 reagerade marknaden negativt men det beror på att det samtidigt fanns oro över en nedgång i Kina, på att oljepriset skulle fortsätta falla och leda till nedgång i efterfrågan samt att Fed skulle höja för mycket.

Den här gången skulle inte reaktionen bli lika tung, tror Miller.

– Jag tror att de höjer räntorna i december men tror inte att marknaden reagerar lika negativt igen eftersom Fed gett indikationer om att de inte kommer göra för mycket, för snabbt. Sen tror jag att Fed sedan 07-08 gjort ett jättebra jobb i att undvika ännu en depression. Det har Mario Draghi också gjort, säger han.

Presidentvalet i november är ännu ett orosmoment för marknaden och investerare. Vinner Trump så tror och hoppas Miller att reaktionen blir negativ men väldigt kortsiktig eftersom ingen ännu vet exakt hur hans policy kan se ut. Med Trump som vinnare finns en positiv och en negativ syn sett ur ett marknadsperspektiv: det positiva kan vara omfattande skattereformer och en större satsning på infrastruktur.

– Å andra sidan kommer marknaden inte gilla några försök till att ändra i frihandelsavtal, till protektionism och till en aggressiv attityd gentemot våra handelspartners. Det vore inte positivt om något av det hände. Med Clinton vet vi ungefär vad vi har att vänta oss. Det som dock saknas i hennes kampanj är en klar tillväxtagenda, säger Miller.

Förvaltaren Columbia Threadneedles USA-expert Diane Sobin har också i en intervju med Realtid.se nyligen lyft fram infrastruktur som en sektor som kan gynnas oavsett vem som vinner valet.

– Vi vet att infrastrukturen i USA behöver förnyas och det är ett tema vi nyligen tagit med i vår portfölj som en framtida möjlighet, säger hon.

Bill Miller har varit i fondjätten Legg Mason i över 35 år men aviserade nyligen att parterna ska gå skilda vägar. Han har därför köpt ut fondbolagets andel i rådgivarfirman LMM där fonderna han förvaltar huserar. Avtalet är påskrivet men fonden är tillsvidare ägd av Legg Mason under dess Dublin-baserade UCITS-bolag. Under nästa år planerar Miller att lansera en ny UCITS-fond dit Legg Mason-fonden ska överföras.

Platsannonser