Finans Nyhet

Aktieanalytiker får varning

Publicerad

Finansbranschens organisation Swedsec ger analytikern varningen för att ha brutit mot sin arbetsgivares regler avseende analytikerns egen aktiehandel.

Det skriver Swedsec i ett pressmeddelandet.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

Analytikern uppges vid två tillfällen ha brutit mot sitt företags interna regler om att begära förhandstillstånd för egna värdepappersaffärer.

Annons

I sju fall har analytikern överträtt företagets interna regler om att anmäla förändringar i innehav avseende finansiella instrument.

Hos det till SwedSec anslutna företaget gäller särskilda krav för analytikers egna värdepappersaffärer.

Dessutom har företaget regler – som grundar sig på Svenska Fondhandlareföreningens regler – om att de anställda är skyldiga att anmäla innehav och förändring i innehav av finansiella instrument till arbetsgivaren.

Annons

Syftet med reglerna är enligt pressmeddelandet att undvika intressekonflikter och att upprätthålla förtroendet för företaget och värdepappersmarknaden.

I pressmeddelandet står det att SwedSecs Disciplinnämnd noterar att den otillåtna handeln berott på slarv och missförstånd och att samtliga affärer varit av mindre omfattning.

”Men med hänsyn till de aktuella reglernas betydelse för förtroendet på värdepappersmarknaden tilldelas den licensierade analytikern en varning.”

Annons

Klicka här för att läsa beslutet från SwedSecs Disciplinnämnd.

Realtid.se får tag på SwedSecs vd Katarina Lidén.

– Jag tycker ju att det är bra att SwedSecs Disciplinnämnd tar de här reglerna om anställdas egna affärer på allvar, att man uppmärksammar att det finns särskilda krav på analytiker, och att man bestämmer sig för att utfärda en varning här, säger hon.

– De här reglerna är nämligen väldigt viktiga för förtroendet på värdepappersmarknaden.

Det finns tre olika möjliga påföljder för SwedSec-licenshavare på Disciplinnämndens skala:

• en erinran (den lägsta påföljden)

• en varning (som i det här fallet)

• att få licensen återkallad i tre år

Licenshavare kan få varning utan att tidigare ha fått en erinran, och man kan även få licensen återkallad trots inga tidigare påföljder.

I det här fallet använder analytikerns arbetsgivare branschorganisationen Svenska Fondhandlareföreningens regler för anställdas egen aktiehandel.

Det går inte att säga i förväg vad som kommer att hända om analytikern skulle göra om regelbrottet. Det är upp till Disciplinnämnden.

Det här är inte första gången som en analytiker får en sanktion från SwedSecs Disciplinnämnd.

Ett tidigare fall är från i september då en analytiker fick en erinran.

Det går inte att säga om det är samma analytiker som den i det här senaste fallet.

I septemberfallet var det en analytiker som vid två tillfällen inte hade följt reglerna för egna värdepappersaffärer.

Specifikt handlade det om att den analytikern hade köpt aktier i ett bolag omedelbart efter att en rekommendationsförändring hade publicerats.

Rutinen vid den här typen av regelöverträdelser är att när arbetsgivaren upptäcker det, och om arbetsgivaren är ansluten till Swedsec, så åligger det arbetsgivaren genom sin anslutning till Swedsec att rapportera händelsen till Swedsec som sedan tar ställning till eventuell påföljd mot den anställde.

Swedsec hanterar sedan kommunikationen med den anställde och arbetsgivaren och vad de skickar in för information till Swedsec i ärendet. Den anställde får möjlighet att yttra sig.

Informationsgivningen till den anställde respektive arbetsgivaren sköts oberoende av varandra, eftersom de båda parterna hamnar ”lite på olika sidor av varandra” i ett sådant här ärende – i och med är att det är arbetsgivaren som anmäler sin anställde.

Det är hemligt om analytikern i det här fallet kommit med invändningar mot arbetsgivarens anmälan.

Av Disciplinnämndens beslut framgår att det som har hänt kan förklaras med ”slarv och missförstånd”, men det framgår inte om det var analytikerns ord eller om arbetsgivaren medgav det.

I dagsläget är det drygt 170 företag i finansbranschen som är anslutna till SwedSec.

Ungefär 8450 personer har så kallad SwedSec-licens.

Under 2010 ökade antalet licenshavare med 10 procent, vilket innebär ett nytt rekordår vad gäller antalyet nya licenshavare under ett år.

Och det har aldrig funnits så många SwedSec-licenshavare som nu.

– Det är roligt och bra att branschen tar sitt allvar och sluter upp bakom det här regelverket, säger Lidén.

Annons