FinansNyhet

”Aktieägarna bör acceptera budet på Hembla”

Publicerad

Organisationen Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att tacka ja till Vonovias budpliktsbud på fastighetsbolaget Hembla på 215 kronor.

Camilla Jonsson

Tidigare har Hemblas oberoende budkommitté enhälligt rekommenderat aktieägarna att inte acceptera Vonovias bud. Aktiespararna tänker annorlunda.

”Den här typen av bud kommer oftast när en existerande storägare väljer att öka sitt innehav och passerar den gräns, 30 procent, då skyldighet att lägga ett bud på samtliga aktier uppkommer. Som regel är det inte attraktivt att acceptera ett sådant bud då det normalt ligger på en nivå motsvarande tidigare börskurs. I detta fall är det dock en ny huvudägare som övertagit tidigare huvudägares hela aktieinnehav, motsvarande 61,19 procent av aktiekapitalet och 69,3 procent av rösterna, med en premie om 11,5 procent jämfört med aktiekursen före det att affären offentliggjordes”, skriver Aktiespararna i ett pressmeddelande som är undertecknat av vd Joacim Olsson.

Aktiespararna anser att budkommitténs och Fairness opinions information om varför man anser budet är för lågt är knapphändig.

Annons

”Aktiespararna lägger vikt vid att affären har utförts av två professionella och av varandra oberoende parter vilket talar för att prisnivån i sig borde vara rimlig. Budet kan dessutom inte höjas och Vonovia kommer att ligga kvar oavsett hur många som accepterar, vilket gör att ett konkurrerande bud i praktiken är uteslutet”, resonerar organisationen.

Aktiespararna tror att uppsidan i Hembla-aktien är begränsad framöver och att bolaget antagligen inte kommer att fortsätta sin tidigare snabba värdetillväxt givet den mer förvaltningsinriktade affärsmodell som Vonovia har.

”Sammantaget blir därför Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar att acceptera budet, då det är svårt att se någon betydande värdestegring i närtid och sannolikheten för att bolagets börsresa avslutas inom överskådlig framtid är stor, även om budgivaren initialt inte når 90 procent. För den som söker en mycket defensiv placering kan det dock vara en idé att ligga kvar tills vidare.”

Annons

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

– Att den oberoende budkommittén enhälligt har rekommenderat aktieägarna att inte acceptera budet.

– Att Vonovia 2018 förvärvade Victoria Park som är verksamma inom samma område som Hembla.

Annons

– Att Handelsbanken som gjort en fairness opinion bedömer budet som finansiellt oskäligt.

– Att Hemblas aktie i skrivande stund handlas strax under budpriset.

– Att bolagets näst största ägare, Länsförsäkringar fonder, har efter det att affären offentliggjordes, flaggat upp i Hembla och man äger nu över 5 procent av bolaget.

– Att det den 15:e november hölls en extra bolagsstämma där delar av Hemblas styrelse byttes ut mot representanter för Vonovia.

– Att acceptfristen löper ut den 9 december och likvid beräknas omkring den 16 december.

 

Annons