FinansNyhet

Aktieägare stöttar Seamless emission

Publicerad

De fyra största aktieägarna i fintech- och it-bolaget Seamless distribution, som representerar 30 procent av aktiekapitalet i bolaget, stöttar den föreslagna emissionen. Samtidigt går bolagets ordförande ut med en ursäkt till samtliga aktieägare.

Realtid.se

Styrelsen i fintech- och it-bolaget Seamless Distribution skriver ett längre brev till aktieägarna i bolaget där styrelsen börjar med att tacka bolagets fyra största aktieägare, inklusive styrelseordföranden John Longhurst (tillsammans representerande mer än 30 procent av bolagets aktiekapital) för att de har lämnat sitt stöd för (och avsikt att lämna skriftliga utfästelser att delta i) den föreslagna nyemissionen.

Styrelseordförande John Longhurst ber även samtliga aktieägare om ursäkt: ”Jag vill också ta tillfället i akt att be om ursäkt till våra aktieägare. Under de tre senaste åren har en investering i Seamless Distribution resulterat i en betydande värdeminskning. Sedan det nya ordförandeskapet i april 2017, och i synnerhet de ledningsförändringar som tillkännagavs i somras, har den nya Vd:n och styrelsen tvingats hantera den tuffa verklighet som de har ärvt. Seqr har misslyckats med att leverera i enlighet med förväntningarna, och det är inte längre praktiskt möjligt eller lämpligt att erbjuda ett brett utbud av tjänster för mobila betalningar med den förbrukning av finansiella resurser som det medför”.

Seamless vill nu fokusera på bolagets B2B-erbjudande. Enligt ordföranden bygger förslaget på ”en analys av våra förväntade finansiella resurser”. 

Annons

”Vi är införstådda med att många aktieägare i Seamless har investerat främst på grundval av förväntad framgång för SEQR inom B2C. Inom B2B visar emellertid vårt MeaWallet -erbjudande förbättrad genomslagskraft och vi tror att detta kommer att bli en central drivkraft för bolagets förmåga att gå mot vinst före utgången av 2018. För att vinna större förtroende hos investerare måste, och kommer vi, att demonstrera att vi verkligen har en lönsam genomslagskraft inom detta segment. Dessutom har affärsområdet eProducts omstrukturerats och är på rätt väg för att förflytta sig mot stadig vinst under den kommande perioden”, skriver John Longhorn.

Han uppger att ledningen kommer att agera snabbt, efter ett godkännande från den extra bolagsstämman, för att stabilisera bolaget, slutföra nyemissionen, genomföra strategin och leverera beständiga förbättringar vad avser utförande.

”Avknoppningen av SDS i somras och förslaget om att överge B2C kommer att resultera i ett väsentligt nedbantat bolag som går in i 2018, jämfört med det som gick in 2017. Styrelsen är tacksam för det publika stöd som idag uttryckts av bolagets största aktieägare, och även till de anställda på Seamless, när vi lämnar denna svåra period och navigerar mot en väg som vi tror erbjuder den mest fördelaktiga balansen mellan risk och avkastning framöver”.

Annons
Annons