Juridik

Åklagaren överklagar Allra-domen

Thomas Hertz, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, yrkar på fängelse för de åtalade i överklagan till hovrätten. 

Uppdaterad 2020-02-14
Publicerad 2020-02-14

Thomas Hertz, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, överklagar nu tingsrättens friande dom, skriver Sveriges Radio.

Den 31 januari friades samtliga fyra åtalade av Stockholms tingsrätt. Alexander Ernstberger som nyligen medverkade i en lång intervju i Realtid riktar skarp kritik mot myndigheternas processföring. Läs intervjun här. 

På frågan om det eventuella överklaganden svarande Alexander Ernstberger:

– Ett överklagande står ju alla fritt att göra, det är ömsesidigt, så det måste man ha respekt för. Samtidigt tycker jag inte man ska processa bara för att processa, man ska inte nyttja sin möjlighet bara för att man har rätt till den. Som åklagare bör man tänka på vad den här processen har kostat skattebetalarna, åklagaren har säkert bränt över 100 miljoner hittills sett till att bara advokatkostnaderna uppgick till 63 miljoner. Jag tycker att åklagaren bör respektera en tydlig dom. Att som åklagare påstå att tingsrättens ledamöter saknar kompetens och att de inte har prövat de frågor som åklagaren ville få svar på är inte seriöst. Tingsrätten har inte till uppdrag att utreda alla frågor utan ska bedöma om det föreligger ett brott och kan man utesluta brott redan genom att konstatera de två saker som tingsrätten i den här domen gör då finns det ingen anledning för tingsrätten att skriva domskäl på resten.

– Vi pratar ändå om två väldigt erfarna rådmän och en enad nämnd på fyra personer. Alla var eniga. Därtill ett enat försvar med ytterst kompetenta advokater. Frågan blir ju retorisk, men att åklagaren skulle vara ensam om att förstå juridiken tycker jag verkar osannolikt.

– Jag är ganska övertygad om att om åklagaren hade riskerat sex månadslöner vid en förlust så hade han kanske agerat med större eftertänksamhet. Men eftersom åklagare inte har något vidare ansvar för sina gärningar, så blir det väl ganska lätt att säga att jag överklagar för det är inte han som står kostnaden för vare sig processen eller förlusten, det gör skattebetalarna.

Platsannonser