Finans Nyhet

Åklagaren kräver fängelse för Gerda-juristen

Publicerad

Den villkorliga domen mot de misstänka banksvindlarnas juridiska rådgivare räcker inte, uppger åklagaren som vill skärpa straffet.

Ex-advokaten dömdes nyligen till villkorlig dom och böter för bokföringsbrott och osant intygande. Kammaråklagare Martin Tidén från Ekobrottsmyndigheten kräver nu att Svea hovrätt skärper straffet och dömer honom till fängelse för grovt bokföringsbrott och osant intygande.

Anmäl dig till Realtid.ses Nyhetsbrev Juridik som skickas ut varje torsdag.

I ett överklagande skriver åklagaren sitt önskemål att hovrätten ska döma ex-advokaten till fängelsestraff. Under förhandlingarna ville åklagaren se att ex-advokaten skulle dömas till ett och ett halvt års fängelse.

Annons

Nu menar åklagaren att uppgifterna som ex-advokaten har lämnat under förhandlingarna är uppenbara efterhandskonstruktioner.

Ex-advokaten har berättat att han länge saknade ett klientmedelskonto, vilket berodde på domen när han dömdes till ett års fängelse för grovt penninghäleri år 2003. Det brottet handlade om transaktioner på klientmedelskontot i hans advokatverksamhet.

Trots de här uppgifterna skaffar sig ex-advokaten ett klientmedelskonto i början av 2010.

Annons

Åklagaren hävdar att det inte finns några underlag för transaktionerna på klientmedelskontot samt att det saknas verifikationer och löpande bokföring.

Ex-advokaten har trots bokföringslagen övertygat rätten om att han har mejlat bokföringsunderlag till sin bokförare som flyttat till Chile, uppger åklagare Martin Tidén.

Han har även trotsat lagen genom att göra en ”sidordnad bokföring” på ett Excel-blad. Åklagaren menar att det inte är tillåtet att bokföra i ett program där inmatningen kan ändras i efterhand.

Annons

”Xxx som är jurist och f d advokat har således uttalat att han inte haft för avsikt att löpande upprätta bokföring avseende affärshändelser om 4 miljoner kr(…),” skriver Martin Tidén till domstolen och menar att det inte finns någon annan slutsats än att ex-advokaten uppsåtligen har begått ett grovt bokföringsbrott.

I en annan åtalspunkt anges ex-advokaten, tillsammans med en annan person, ha upprättat ett falskt köpekontrakt avseende aktier i den populära restaurangen Gerda AB.

Enligt åklagaren står det i kontraktet att Gerda AB är säljare och att ex-advokatens bolag Prime Initiative Ltd är köpare. Köpet ska ha ägt rum den 23 mars 2010 till en summa av 14,1 miljoner kronor.

Åklagaren ville få ex-advokaten fälld för osant intygande men domstolen friade honom på denna punkt. Däremot fälldes ex-advokaten för att han har gett sken av att hans bolag, Prime, numera är ägare av samtliga aktier i Restaurang Gerda AB.

Tingrätten dömde inte ex-advokaten till näringsförbud, vilket åklagaren vill se en ändring på om målet prövas i hovrätten.

Ex-advokaten har ännu inte överklagat tingsrätten dom, men hälsar att han kommer göra det innan datumet går ut på onsdag.

Detta har hänt:

I december 2010 åtalades ex-advokaten bland annat för grovt bokföringsbrott och osant intygande.

Attunda tingsrätt dömde honom till villkorligt i början av januari. Enligt domstolen har han gjort sig skyldig till bokföringsbrott på grund av oaktsamhet.

Han dömdes även för osant intygande men till åklagarens besvikelse bedömde inte domstolen att det handlade om ett grovt brott.

Åklagare Martin Tidén tycker dock inte att villkorlig dom räcker för brotten som ex-advokaten gjort sig skyldig till.

Annons