Fastigheter

Akelius vill växa i Köpenhamn

Akelius rapporterar förbättrade nyckeltal. Bolaget gjorde sina första förvärv i Köpenhamn och hoppas på fler.

Uppdaterad 2016-10-24
Publicerad 2016-10-24

Hyresintäkterna steg till 3.351 miljoner under januari-september, en ökning med 4,9 procent och driftsöverskottet ökade med 5,4 procent till 1.772 miljoner.

Den höga efterfrågan pressar fastighetspriserna uppåt. Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om 7.874 miljoner, därav det kraftigt ökade resultatet före skatt som uppgick till 8.097 miljoner kronor under niomånadersperioden jämfört med 4.777 miljoner kronor samma period i fjol.

Fastigheter köptes för 3.849 miljoner och såldes för 8.715 miljoner. Vid utgången av september uppgick fastighetsbeståndets värde till 80 miljarder.

Under perioden steg soliditeten till 46 procent och belåningsgraden uppgick till endast 43 procent.

–Våra finansiella nyckeltal är starkare än någonsin. Stigande soliditet och räntetäckningsgrad. Sjunkande belåningsgrad. Stark likviditet. På fastighetssidan sjunker vakansgraden och uppgraderingstakten ökar. Vi välkomnar även Köpenhamn, Skandinaviens Berlin, till Akeliuskartan, säger vd Pål Ahlsén.

Strax efter rapportperiodens utgång köpte Akelius 216 lägenheter i Köpenhamn och bolaget hoppas på fler förvärv. Av bolagets lägenheter ligger 79 procent i städer med fler än en miljon invånare.

Platsannonser