"Akelius starkare än någonsin"

Akelius soliditet har ökat till 42 procent, vilket är det högsta i Akelius historia.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2014-11-24

I dag presenterar fastighetsbolaget Akelius delårsrapporten för tredje kvartalet 2014. Vd Pål Ahlsén uppger att bolaget är starkare än någonsin.

Han hänvisar bland annat till den lyckade emissionen av preferensaktier där efterfrågan var nära tio miljarder kronor och Akelius tog emot tre miljarder kronor.

"Pengarna ska användas till cherry picking av bostäder i storstäder och uppgradering till First Class", skriver Pål Ahlsén.

Till följd av denna emission samt en nyemission av stamaktier har Akelius soliditet ökat till 42 procent, vilket är det högsta i Akelius historia, uppger Pål Ahlsén vidare i vd-ordet.

Belåningsgraden har dessutom sjunkit till 47 procent.

"Tack vare lägre räntenivåer och högre soliditet har ränteteckningsgraden stigit kraftigt, från 1,2 till 1,6".

Hittills i år har Akelius tillträtt eller tecknat bindande avtal om köp av 7304 lägenheter i 59 transaktioner för totalt 9,4 miljarder kronor. Flest lägenheter har köpts i Berlin. Den största affären var Hugo Åberg-portföljen i Malmö med 2.075 lägenheter.

Resultat före skatt uppgick till 890 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2.489 miljoner kronor under samma period i fjol.

Hyresintäkter för jämförbara fastigheter ökade med 3,8 procent, driftsöverskottet med 6,1 procent. Bostäder i storstäder och uppgradering förklarar tillväxten.

Vid utgången av perioden var 76 procent av beståndet beläget i Berlin, Hamburg, London, Toronto, Paris, Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.

Under perioden ökade fastigheternas värde med 1.187 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7 procent.

Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 52 miljarder.

Platsannonser