Centrala Helsingborg. Byggnaderna på bilden har inget med affären att göra. Foto: Pixabay
Centrala Helsingborg. Byggnaderna på bilden har inget med affären att göra. Foto: Pixabay
Fastigheter

Akelius säljer för 3,8 miljarder

Fastighetsbolaget avyttrar nästan 3.000 lägenheter i Helsingborg till Folksam och Willhelm.

Uppdaterad 2017-06-16
Publicerad 2017-06-16

Akelius säljer sitt bestånd om 2.299 lägenheter i Helsingborg till Folksam och Willhem som nästan köper hälften vardera. Fastighetsvärdet är 3,8 miljarder kronor. Brunswick var rådgivare till säljaren Akelius.

Folksamgruppen köper 28 av bostadsfastigheterna i Helsingborg för 1.948 miljoner kronor. Omkring 60 procent av beståndet är byggt på 70- och 80-talet och nästan hälften av hyreslägenheterna har genomgått en komplett uppgradering.

– Den här investeringen är ett långsiktigt engagemang för oss och våra kunder. Vi får in en stor volym hyresbostäder med god utvecklingspotential i en av Sveriges mest expansiva och välbelägna städer. Affären är stor och viktig för oss i vårt arbete med att kraftigt öka fastighetsexponeringen, samtidigt som den sänker risknivån i portföljen. Den har dessutom skett genom ett välfungerande samarbete med Willhem, säger Lars Johnsson, chef för Folksamgruppens fastighetsverksamhet.

Investeringen fördelar sig inom Folksamgruppen enligt följande: KPA Pensionsförsäkring cirka 1 074 miljoner kronor, Folksam Liv (Övrig livförsäkring) cirka 643 miljoner kronor och Folksam Sak cirka 230 miljoner kronor.

Willhem, som ägs av Första AP-fonden, köper 1.138 hyresbostäder med en total uthyrningsbar yta om 87.396 kvadratmeter.

– Generellt ser vi mycket positivt på att kunna växa i Helsingborg. Nyligen etablerade vi oss med ett eget kontor på orten och i och med det är grunden lagd för en fortsatt expansion, säger Willhems vd Mikael Granath. Vi är också glada över samarbetet med Folksamgruppen som innebär att vi delar affären mellan oss.

Platsannonser

Nyheter